Централната Банка на Русия призна текущия курс на рублата за заплаха на финансовата стабилност

Централната банка на Русия призна текущия курс на рублата за заплаха на финансовата стабилност

Централната Банка на Русия призна текущия курс на рублата за заплаха на финансовата стабилностТекущият валутен курс значително се отклонява от фундаменталните значения. Динамиката на курса води до поява на рискове за стабилността на финансовата система, се говори в изявлението на Централната банка на Русия, публикувано на интернет-страницата на регулатора.

В частност, валутният курс се е отклонил от нивата, които се „определят от действието на макроикономически фактори, предимно влияещи върху състоянието на платежния баланс: цените на изнасяните стоки, диференциала на лихвените проценти, икономическата активност и други параметри“. Според регулатора, излишната волатилност на курса може да доведе до поява на рискове за финансовата стабилност и да се насърчи създаването на устойчиви девалвационни и инфлационни очаквания.

Регулаторът обещава да вземе мерки, способстващи връщането на валутния курс към фундаментално обосновани значения.

„При необходимост, Централната банка на Русия е готова да продължи с валутните интервенции без ограничения на обема и предварително уведомяване. Информация за размера на проведените интервенции ще бъде публикувана в съответствие с установения ред,“ – се говори в изявлението.

По-рано в Държавната Дума сметнаха за възможна деноминация на рублата.