Арсений Яценюк

Правителството на Украйна реши да въведе режим на извънредна ситуация в Донецка и Луганска области

Премиерът на Украйна Арсений Яценюк съобщи, че министерският съвет е приел решение за въвеждане на извънредна ситуация на територията на Донецка и Луганска области.

Информация за това публикува информационният портал на органите на изпълнителната власт на Украйна.

„На основание Кодекса за гражданска защита на Украйна кабинетът на министрите прие решение за признаване на извънредната ситуация на държавно равнище. Правителството на Украйна прие решение на територията на Донецка и Луганска области да бъде въведен режим на извънредна ситуация“, съобщи Арсений Яценюк.

Дефиницията за извънредна ситуация съгласно Кодекса е „обстановка, създадена на определена територия, характеризираща се с нарушение на нормалните условия на живот на населението, предизвикана от катастрофа, авария, пожар, стихийно бедствие, епидемия, епизоотия, епифитотия, използване на средства за поразяване или друго опасно събитие, което е довело или може да доведе до възникване на заплаха за живота или здравето на населението, до голям брой загинали и пострадали, до нанасяне на значителни материални щети, а също така и до невъзможност за живот на населението на тази територия или обект и осъществяването на стопанска дейност.“

Кодексът класифицира и видовете извънредни ситуации в зависимост от характера на предизвикалите ги събития, а именно: военни, социални, с техногенен или природен характер.

В зависимост от мащаба и особеностите на извънредното положение, единната държавна система, ръководена от кабинета на министрите може да функционира в четири режима: ежедневно функциониране, повишена готовност, извънредна ситуация и извънредно положение.

Също така Кодексът задължава гражданите да спазват определени правила на поведение, мерки за сигурност и действия в извънредни ситуации; натоварва с определени задължения както тях, така и субектите на стопанско-търговската дейност.

Арсений Яценюк съобщи, че кабинетът на министрите е приел също и решение за въвеждане на режим на повишена готовност на територията на цялата страна.

„Целта на приетите решения е пълна координация на действията на всички органи на властта за осигуряване безопасността на гражданите и защитата на населението“, допълни той.

Правителството на Украйна прие и решение за създаване на Държавна комисия за извънредните ситуации. Председател на комисията ще бъде премиер-министърът Яценюк, заместници – вицепремиерът и министър на регионалното развитие, строителство и ЖКС Генадий Зубко и председателят на Държавната служба за извънредните ситуации Сергей Бочковский.

По решение на правителството ще бъдат създадени и регионални координационни центрове по въпросите на извънредната ситуация – това ще са регионалните комисии, които ще бъдат създадени във всяка област и под ръководството на областните управители.

„Задача на държавната и регионалните комисии ще бъде инвентаризация на всички обекти на гражданската защита. Правителството ще издаде специално разпореждане за провеждане на такава проверка. Втората задача е оформянето на единна поръчка за доставка на материално-технически средства“ , каза още Яценюк.

Премиерът помоли местните ръководители да включват в регистъра на поръчката само необходимото – инженерна техника, материално-техническо обезпечаване, лекарства, продукти.

За осигуряване на лекарствата, моля министърът на здравеопазването заедно с държавния резерв да инвентаризират това, което се намира в момента на склад и да внесат за разглеждане от кабинета проект на решение за разблокиране на запаси от резерва, в т.ч. лекарствени средства и медицински препарати. След като държавната служба по извънредните ситуации обобщи искането за медикаменти, Министерството на здравеопазването ще се обърне към нашите западни партньори и към международните организации с молба за предоставяне на допълнителна хуманитарна помощ – лекарства и медицински препарати, необходими при справяне с извънредни ситуации“ , заяви още Яценюк.

Министърът на правосъдието Павел Петренко съобщи, че „Пряката разпоредба на закона позволява въвеждането на такъв режим при наличието на определени признаци и обстоятелства“ и подчерта, че това не е въвеждане на военно или извънредно положение, чието потвърждаване е от компетенцията на парламента. Приетото днес решение не изисква такова.

Напомняме, че през последната седмица терористите и руските войски съществено засилиха военната агресия в зоната на АТО, а позициите на украинската армия, както и мирни населени пунктове са подложени на ежедневен артилерийски обстрел.