Отчет на премиера на Украйна за работата на правителството

„2016 година сложи началото на основния ремонт на страната, което на практика обхваща всички сфери на живота,“ – каза министър-председателят.

Той каза, че след 25 години независимост на Украйна се изгражда като красива европейска страна. В същото време положението в държавата е трудно, и тя не може да се измъкне от трудните условия.

По неговите думи, институционалния, икономическа, отбранителна и правната слабост на държавата доведе до предизвикателства, с които ни се налага да се борим днес. Ето защо трябва да решаваме много системни проблеми, което изисквамного работа.

„Най-важната задача, задачата на нашето Правителство е да направим така, че всеки един от вас, всеки украинец, събуждайки се да осъзнава, че той има бъдеще, удовлетвореност от живота, – каза той. –Много бих искал всеки украинец да е щастлив.“

„Задачата ми като министър-председател е да направя всичко възможно, за да създадем в прекрасната ни страна подходящи условия,при които всеки може да прогнозира и да разбира какво можем да постигнем след 5-10 години, за да живеем живота си така, както го заслужаваме, за да можем да даваме адекватни отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени днес „, – каза Володимир Гройсман.

Той каза, че след формирането синовият Кабинет на Министрите на Украйна успя да стабилизира ситуацията в страната.

„Основната ни задача беше да се стабилизира икономическата ситуация в страната ни, да се сложи край на политическата криза и да се осигури устойчиво развитие“, – каза Министър-председателят.

Възстановяване на икономическия растеж

През 2016 беше спрян икономическия спад на икономиката и беше възстановеннейния растеж. Засега той е незначителен 1.5% ръст на БВП в сравнение с 10% спад през миналата година, но това само показва положителните сигнали. Същевременно задачата ни е да се извършваме по-нататъшни промени, и специално относно подобряването на условията за бизнес.

Правителството оптимистично настроено за следващата година. В бюджета за 2017 година е планиран икономически ръст от 3%, – каза Володимир Гройсман.

„Ние вярваме, че 2017 година ще бъде годината на икономически растеж,“ – отбеляза Министър-председателят.

Де регулация

Правителството премахна 367 регулаторни акта. Зад тези актове са милиарди пари, които не са достигалидо националната икономика, задържали са за развитие на бизнеса, експортен потенциал и възможности за икономически растеж, – каза Володимир Гройсман.

„Ние мислим, че всичко това, което днес пречи на развитието на икономиката, бизнеса, предприятията веднага трябва следва да бъде премахнато“ – каза Министър-председателят.

Володимир Гройсманотбеляза, че трябва да се преработи икономическия модела на Украйна, който е суровинен.

В този контекст, той отбеляза, че де регулацията, създаване на качествената бизнес среда предоставя възможности за инвестиране в страната и създаване на нови работни места.

Новият модел на обществените поръчки

На 1 август във всички обществени поръчки е въведена електронна система на публични поръчки ProZorro. През тази година използването йе осигурило 8 милиарда спестявания за Държавния бюджет.

Това решение дава възможност за ефективно използване на бюджетните ресурсите и гарантира достъпност на участие в обществените поръчки за бизнес.

Развитие на инфраструктурата

Тази година бяха ремонтирани 816 км на украински пътища. Следващата година за този приоритет са планирани два пъти повече ресурси, което ще даде възможност за „фундаментален подход към възстановяването на пътната инфраструктура.“

Володимир Гройсман каза, че 94-97% от украинските пътища са в критично състояние, което се отразява на логистични възможности на Украйна, възможностите за движение на стоки, връзки между държави.

Енергийна независимост

Правителството въведе гранична пазарна цена за газ, което съответства на вносен паритет. Това ликвидира възможностите за корупция в сектора на природния газ и допринася за енергийната независимост на страната.

Положителният фискален ефект върху бюджета на Украйна, благодарение на  премахването на „сенчести схеми, които са били изграждани с векове в сектора на нефт и газ“ и прехода от скрити субсидии до целеви, е не по-малко от 120 милиарда грн. Това е почти равно на бюджета за отбрана на Украйна.

Също така през 2016  година добивът на украинския газ се увеличи до 50-70 милиона кубически метра газ. През следващата година се очаква обемът на добива да украинския газ ще се увеличи с най-малко 500 милиона кубически метра газ.

Той отбеляза, че по-рано държавната политика бе насочена на това да „направи от Украйна енергозависима страна.“ Добивът на украинския газ и развитие на алтернативни източници на енергия се стимулираха и страната ставаше зависима от енергийните ресурси на други държави.

По този начин от 2007-2013 гг. украинската компания за добив на газ ЧАД „Укргазовидобування“ не е получила нито едно разрешително за добива на газ, докато частните фирми са получили 150 лицензи. В същото време Украйна, подписа с Русия неизгодно споразумение, което я поставя в зависимост.

Децентрализация

За 11 месеца 2016 г. приходите за общия фонд на местните бюджети в резултат на финансовата децентрализация се е увеличил с 49,6% или с 43,7 милиарда долара.

Изграждане на правилната система на управление на държавата е едно от основните предизвикателства е убеден Володимир Гройсман. Гражданите трябва самостоятелно да вземат решения итова за тях е приоритет и необходимо.

„За това ние автоматично трябва да им дадем пари и да дадем възможности да вземат решения.Чиновниците трябва да се отстранят от процеса на вземане на решения“, – каза Володимир Гройсман.

Борба срещу корупцията

Министър-председателят припомни за въвеждането на електронно деклариране за лица, упълномощени за извършване на държавни функции или местните власти. Към днешния ден са подаденинад90 000 декларации.

„Ние трябва да създадем условия,при които няма да има възможност заборба с корупцията. Това означава, че самата система трябва да се промени – отбеляза Министър-председателят. – Всяко корумпирано лице трябва да получи едно-единствено нещо – да отиде в затвора. Това е предизвикателство за право охранителната система. За правителството предизвикателството е да създаде подходяща система, в която да крадеш е трудно или невъзможно „.

Лекарства

Правителството започна да взема решения, които помогнат да възстановяването на сферата на здравеопазването.

Кабинетът на Министрите е опростил регистрация на лекарства, които са произведени и използвани в САЩ, Канада, ЕС, Швейцария, Япония и Австралия.

Също така е промененасистема за обществените поръчки на лекарства,засега тя работи чрез международни организации. Това решение е осигурило 118 милиона грн. бюджетни икономии.

Социални стандарти

Кабинетът на Министрите през 2016 г. осигури увеличаването на социалните стандарти с 16%. Това увеличение се проведе в два етапа – 1 май и 1 декември.

Бюджет

За първи път Правителството започна бюджетния процес, като подаде в Парламента на 15 септември честен проект за бюджет за 2017 г. и открито води дискусия относно него през това време.

В бюджета са поставени точки за националния икономически растеж.

„През 2017 г. ние ще продължим да прави основен ремонт на страната.Най-накрая ще се възстановяваме нашата прекрасна страна“ – каза Министър-председателят.

Цели за 2017:

Икономически растеж, за който специално са предвидени: приватизация, създаване на благоприятен инвестиционен климат, целеви програми, машиностроене, възраждане на украинската промишленост.

Съответен ръководен орган, който ще доведе до преодоляване на институционалните слабости в страната.

Предвидено е въвеждане на е-технологии, продължаване на въведената на 1 май реформа на държавната администрация.

Установяването на върховенството на закона

Правителството подкрепя по-нататъшното прилагане на антикорупционните стъпки и съдебната реформа, която ще позволи да се формира нова система на съдилища в страната.

Сигурност и защита

В Бюджета-2017 5% от БВП е предвидено за сигурността и отбраната на държавата.

„Украйна трябва да получи силна, въоръжена, оборудвана украинска армия“ – каза Володимир Гройсман.

Развитие на човешкия капитал

В този контекст Правителството се фокусира върху качествените реформи на здравеопазването, образованието и промени в пенсионната система.

Бюджет също предвижда двойно увеличаване на минималната заплата до 3200 грн, който ще възстанови справедливостта за работещи украински граждани.

„Изпълнение на този план ще даде възможност за съживяване на нашата държава, за съживяване наусещане за бъдещето и за отваряне на възможности за всеки – каза Министър-председателят – Имам много добра новина: Украйна ще бъде успешна.“

„Бих искал наистина3% растеж да се промени поне с удвоен растеж. Бих искал притокът на инвестиции в украинската икономика да е много пъти по-голям, отколкото е днес. Много бих искал, най-сетне всички ние да можем да възстановим украинската промишленост и да повишим преработка на  нашата продукция. За да излезем на нови пазари и да произвеждаме продукт, който е конкурентен и да го продаваме на пазари по целия свят, и валутни печалби да идват в Украйна и са за благотона украинци.За да изградим държава, в която се събуждаме и разбираме, че ще има утре и какво бъдеще бихме искали да си изградим“, – каза Володимир Гройсман.