INKASATOR

НБУ прие нови правила за регулиране на паричното обращение в случай на война

NBU
Националната банка на Украйна / Снимка: ipukr.com

 

Банките, които прекратяват дейността си на територията на Украйна през т. нар. „специален период”, са длъжни  предварително да предадат на съхранение своите парични средства и ценности в трезорите на Националната банка.

Това е едно от новите правила, въведени с постановление на Националната банка на Украйна (НБУ) № 157 от 3 март, публикувано на официалния й сайт и влязло в сила на 6 март. В постановлението се уреждат правилата за работа на банките в Украйна при въвеждането на извънредно или военно положение („специален период”), съобщава украинското издание „Бизнес Вести”.

Преди десет години – в разгара на „Оранжевата революция” – НБУ прие аналогично постановление (тогава и.д. председател на Националната банка беше сегашният премиер Арсений Яценюк), според което след въвеждането в Украйна на извънредно или военно положение всички банки с чуждестранен капитал трябваше автоматично да прекратят дейността си.

В новото постановление се предвижда НБУ да вземе всички налични парични средства в страната под специален контрол. Всички регионални управления на банката се задължават ежеседмично да се отчитат относно текущото състояние на паричните резерви и движението на пари в брой.

Службата за сигурност на НБУ се задължава да вземе всички необходими мерки за охраната на паричните средства в главния трезор наINKASATOR НБУ и трезорите на регионалните управления.

През „специалния период” касови операции (приемане и нареждане на плащания) могат да извършват само регионалните управления на НБУ, както и банки, специално упълномощени за това.

В постановлението се дават ясни насоки за работата на всички финансови институции при извънредно или военно положение, като особено внимание се отделя на безпроблемното снабдяване с парични средства на всички военни подразделения.

След обявяването на извънредно или военно положение украинските банки имат право да организират мобилни подразделения – „клонове на колела”, които да обслужват нуждите на армията.

grivniaС постановлението всички фирми и организации се задължават в края на всеки работен ден да предават в банковите клонове всички пари в брой. В случай, че в района, където се намира фирмата, няма действащ банков клон, парите ще бъдат приемани от мобилните банкови подразделения.

Натрупване на пари в брой и задържането им за срок до 10 дни се разрешава само за военните подразделения.