European Council

Европейският съюз забрани всякакви инвестиции в окупирания от Русия Крим

European Council
Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз одобри въвеждането на нови санкции срещу Крим и Севастопол, с които се забраняват каквито и да е инвестиции в този регион. Решението влиза в сила от 20 декември 2014 година.

За това се съобщава в комюнике, публикувано на сайта на Съвета на ЕС, пише BSNews, като се позовава на информационна агенция РБК.

На европейските компании, както и на тези, базирани на територията на ЕС, се забранява да купуват недвижими имоти в Крим, да купуват или финансират местни компании или да предоставят посреднически услуги в тази сфера.

Освен това, на европейските туроператори се забранява да организират екскурзии до Крим и Севастопол и по-конкретно, европейските круизни кораби няма да могат да влизат в кримските пристанища, освен ако акостирането им не се налага по спешност. При тези обстоятелства според действащите сега договори Крим може да бъде посещаван до 20 март 2015 г.

Забраняват се също така доставките за Крим или кримски компании на редица стоки и технологии в транспортния, телекомуникационния и енергийния сектори. Забраната се отнася и за проучването и добива на нефт, газ и подземни богатства.

Забранено ще бъде предоставянето на услуги, свързани с развитието, строителството и проектирането на инфраструктурите на изброените сектори на икономиката, се отбелязва в комюникето на Съвета на ЕС.

Първите икономически санкции срещу Крим бяха въведени през юни 2014 г. Тогава бе забранено внасянето в ЕС на повече от 250 категории стоки от Крим, включително полезни изкопаеми, въглеводороди, морска вода и минерални разтвори.

През юли бе наложена забрана за инвестиции в инфраструктурния, транспортния, телекомуникационния и енергийния сектори, а също и в добива на нефт, газ и полезни изкопаеми. Освен това, бе забранена и доставката на оборудване за тези сектори и предоставянето на финансови и застрахователни услуги за тях.

Както BSNews е съобщавал многократно, на 27 март 2014 г. Генералната асамблея на ООН с гласовете на 100 държави прие Резолюция, осъждаща анексирането на Крим от страна на Русия.

« …Генералната асамблея

1. потвърждава своя ангажимент към суверенитета, политическата независимост, единството и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници; 

2. призовава всички държави да преустановят и да се въздържат от действия, насочени към частично или цялостно разрушаване на националното единство и териториалната цялост на Украйна, включително всякакви опити да се променят границите на Украйна чрез заплаха за използване на сила или чрез използване на сила, както и с други незаконни средства; 

…. 

5. подчертава, че референдумът, проведен в Автономна република Крим и град Севастопол на 16 март 2014 г., няма законна сила и не може да бъде основа за никаква промяна на статута на Автономна република Крим или град Севастопол; 

6. призовава всички държави, международни организации и специализирани институции да не признават каквато и да е промяна в статута на Автономна република Крим и град Севастопол въз основа на този референдум, както и да се въздържат от всякакви действия или стъпки, които биха могли да се тълкуват като признаване на подобен променен статут…»