Украйна - НАТО

Върховната Рада ратифицира договора между правителството на Украйна и НАТО

Украинският парламент ратифицира договора, подписан на 22 септември 2015 година между правителството и НАТО за статута на представителството на Алианса в Украйна.

На свое пленарно заседание украинският парламент ратифицира договора за представителство на НАТО в Украйна.
На свое пленарно заседание украинският парламент ратифицира договора за представителство на НАТО в Украйна.

В четвъртък, 4 февруари 2016 година, на пленарно заседание, в подкрепа на законопроект №0082 гласуваха 251 депутата.
Съгласно споразумението, на база на съществуващите в Украйна офиси за свръзка с НАТО и центъра за информация и документация на Алианса, се създава и ще функционира представителство на НАТО.
Както е отбелязано в пояснителните бележки към Закона, представителството ще способства за засилването и разширяването на участието на Украйна във всички мероприятия, свързани със сътрудничеството на страната с НАТО, ще предоставя консултативна помощ на държавните органи на Украйна при комуникацията им със съответните органи на Алианса.
Депутатите обсъдиха законопроекта в сряда, 3 февруари, но поради липса на кворум гласуването беше отложено за следващия ден.
При представянето на законопроекта в пленарна зала, Министърът на външните работи на Украйна Павел Климкин отбеляза, че представителството на НАТО в Украйна „ще бъде фактически пълноценно посолство на НАТО в Украйна. Персоналът ще се ползва с всички привилегии по Виенската конвенция. То ще координира всички проекти, действащи в сферата на взаимодействието ни с НАТО.“ – заяви Климкин.