НБУ прие нови правила за регулиране на паричното обращение в случай на война

  Банките, които прекратяват дейността си на територията на Украйна през т. нар. „специален период”, са длъжни  предварително да предадат на съхранение своите парични средства и ценности в трезорите на Националната банка. Това е едно от новите правила, въведени с постановление на Националната банка на Украйна (НБУ) № 157 от 3 март, публикувано на официалния >>Към статията…