Сградата на Европейския парламент

Резолюция на Европейския парламент относно Крим

На 4 февруари 2016 година, Европейският парламент прие поредната резолюция, касаеща Украйна. Резолюцията е във връзка с окупацията на Крим от РФ и призовава Русия да демилитаризира полуострова, да вдигне окупацията, а също така да прекрати преследването и дискриминацията на живеещите там кримски татари и украинци. 

Заседание на Европейския парламент
Заседание на Европейския парламент

Пълният текст на Резолюцията гласи:

Резолюция на Европейския парламент от 4 февруари 2016 г. относно положението с правата на човека в Крим, по-конкретно това на кримските татари

Европейският парламент,
– като взе предвид своите предишни резолюции относно Източното партньорство (ИП), Украйна и Руската федерация,
– като взе предвид докладите на мисията за оценка на правата на човека в Крим, водена от службата на ОССЕ за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) и от върховния комисар по националните малцинства към ОССЕ,
– като взе предвид решенията на Европейския съвет (от 21 март, 27 юни и 16 юли 2014 г.) за налагане на санкции на Руската федерация в отговор на незаконното анексиране на Крим,
– като взе предвид доклада относно положението с правата на човека в Украйна — от 16 август до 15 ноември 2015 г. на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека,
– като взе предвид резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН от 27 март 2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“,
– като взе предвид доклада на Фрийдъм хаус „Свобода по света през 2016 г.“, който оценява състоянието на политическите и гражданските свободи в незаконно анексирания Крим като „несвободно“,
– като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,
А. като има предвид, че Руската федерация незаконно анексира Крим и Севастопол, и следователно наруши международното право, включително Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Меморандума от Будапеща от 1994 г. и Договора за приятелство от 1997 г., както и сътрудничеството и партньорство между Руската федерация и Украйна;
Б. като има предвид, че по време на незаконното анексиране на Крим от Руската федерация през март 2014 г. украинците, включително кримските татари и украинската армия демонстрираха висша смелост и лоялност към Украйна и мирно се противопоставиха на враждебния акт на анексиране; като има предвид, че редица международни организации и организации за защита на правата на човека осъждат факта, че защитата на правата на човека в Крим беше силно ограничена след окупацията и незаконното анексиране на полуострова от Руската федерация в началото на 2014 г.;
В. като има предвид, че срещу татарската общност, която в мнозинството си се противопостави на руския контрол и обяви бойкот на т.нар. референдум на 16 март 2014 г., са регистрирани целенасочени злоупотреби, по-специално чрез прилагане от страна на Русия на неясно и с широк обхват законодателство против екстремизма с цел сплашване и потушаване гласа на критиците; като има предвид, че посочените злоупотреби включват отвличане, принудително изчезване, насилие, изтезания и извънсъдебни убийства, по които управляващите на практика органи не предприеха разследване и съдебни действия;
Г. като има предвид, че на кримски татарски лидери, като Мустафа Джемилев, член на Върховната рада на Украйна и Рефат Чубаров, председател на Меджлиса, беше забранен достъп до Крим; като има предвид, че понастоящем им се разрешава достъп, но под заплаха от арест; като има предвид, че руски съд в момента издаде заповед за задържане на Мустафа Джемилев, който по-рано изтърпя 15 години в съветски затвори заради усилията си да направи възможно връщането на своя народ на родната му земя в Крим;
Д. като има предвид, че бяха наложени ограничения на дейностите на всички религиозни общности, включително на независимите от Москва християнски църкви; като има предвид, че посочените трудности се дължат на строгите ограничения на свободата на сдружаване, отчуждаването, неразпространението на документи, както и редовните претърсвания, провеждани в помещенията, с които все още разполагат посочените религиозни организации;
Е. като има предвид, че лицата, отказали да приемат руско гражданство след анексирането, са подложени на дискриминация и срещат сериозни затруднения във всички сфери на политическия, социалния и икономическия живот;
Ж. като има предвид, че Русия е ограничила достъпа до Крим на ОССЕ, ООН и Съвета на Европа, без да споменаваме неправителствените организации за защита на правата на човека и независимите журналисти; като има предвид, че липсата на достъп прави наблюдението и докладването относно правата на човека в Крим много трудно;
З. като има предвид, че цялото население на кримските татари, коренни жители на Крим, беше насилствено депортирано към други части на тогавашния СССР през 1944 г. без право на връщане до 1989 г.; като има предвид, че на 12 ноември 2015 г. Върховната рада на Украйна прие резолюция, в която се признава депортирането на кримските татари през 1944 г. като геноцид и се обявява 18 май за Ден на възпоменание;
1. отново заявява категоричния си ангажимент по отношение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите й граници и по отношение на нейния свободен и суверенен избор да следва европейски път; припомня решителното си осъждане на незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия и ангажимента на ЕС, неговите държави членки и международната общност да прилагат изцяло политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим; подчертава също така, че възстановяването на контрола от страна на Украйна върху полуострова е една от предпоставките за възстановяване на отношенията на сътрудничество с Руската федерация, включително прекратяване на санкциите;
2. решително осъжда безпрецедентното равнище на нарушенията на правата на човека, извършвани срещу жители на Крим, особено по отношение на кримските татари, които не следват наложените от така наречените местни органи правила, особено под претекст за борба с екстремизма или тероризма;
3. осъжда строгите ограничения на свободата на изразяване, на сдружаване и мирни събрания, включително на традиционни възпоменателни мероприятия, като например годишнината от депортирането на кримските татари от тоталитарния режим на сталинисткия Съветски съюз и на културни прояви на кримските татари; подчертава, че в съответствие с международното право, татарите, като коренни жители на Крим, имат право да запазят и укрепят своите собствени политически, съдебни, икономически, социални и културни институции; призовава за зачитане на Меджлиса като законен представител на татарската общност в Крим и за избягване на всякакъв вид тормоз и системно преследване на неговите членове; изразява загриженост относно нарушаването на техните имуществени права и свободи, сплашването и лишаването им от свобода, както и незачитането на техните граждански, политически и културни права; отбелязва с еднаква загриженост ограничителните изисквания за пререгистрация на медиите, както и на организациите на гражданското общество;
4. настоятелно призовава Русия и управляващите на практика местни органи да разследват ефективно, безпристрастно и прозрачно всички случаи на изчезвания, изтезания и нарушения на правата на човека, извършени от полицията и паравоенните сили, действащи в Кримския полуостров от февруари 2014 г. насам;
5. припомня, че Руската федерация като окупационна сила носи отговорност за гарантиране на сигурността на цялото население и зачитането на човешките, културните и религиозните права на местните татари и всички други малцинства в Крим, както и за поддържането на правния ред в Крим;
6. припомня, че на институциите и независимите експерти на ОССЕ, Организацията на обединените нации и Съвета на Европа беше изцяло или частично отказан достъп до Кримския полуостров и поради това им беше попречено да осъществяват мониторинг на положението на правата на човека въпреки техните мандати да продължат тези дейности в Крим;
7. призовава органите на Руската федерация и управляващите на практика органи в Крим, които са обвързани от международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да предоставят безпрепятствен достъп до Крим на международни институции и независими експерти от ОССЕ, Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, както и на НПО в областта на правата на човека или новинарски медии, които желаят да се запознаят, оценят и докладват за положението в Крим; призовава Съвета и ЕСВД да окажат натиск върху Русия в това отношение; приветства решението на генералния секретар на Съвета на Европа да изпрати своя специален представител за правата на човека в Крим, като това беше първото посещение след руското анексиране и се очаква да представи актуална оценка на положението на място; очаква с интерес неговите констатации;
8. приветства инициативата на Украйна да установи международен механизъм за преговори относно възстановяването на украинския суверенитет в Крим във формат „Женева плюс“, който следва да включва пряко ангажиране от страна на ЕС; призовава Русия да започне преговори с Украйна и други страни относно прекратяването на окупацията на Крим, премахването на търговското и енергийното ембарго и отмяна на извънредното положение в Крим;
9. изразява съжаление относно пречките пред татарските лидери, които се завръщат в Крим и тяхното преследване, както и увеличаващия се и неприемлив натиск върху други членове на Меджлиса; изразява съжаление също така по повод незаконосъобразното закриване на медия ATR, което оказа значително въздействие в рамките на татарската общност в Крим; призовава Европейската комисия да увеличи финансовата помощ, необходима, за да се гарантира функционирането на тази и други медии в изгнание в Украйна; счита закриването на кримските татарски училища и класове и ограниченията на използването на езика за сериозно ограничаване на основните права на членовете на общността, както и фактът, че украинският език беше отстранен от публичната сфера;
10. призовава за запазването на мултикултурната среда в Крим и за пълно зачитане на украинските, татарските и другите малцинствени езици и отделни култури;
11. изразява неодобрение по повод на действията на фактическата администрация за възпрепятстване функционирането на Меджлиса на кримските татари, най-висшият изпълнителен и представителен орган на кримските татари, чрез закриването на централата и конфискуване на част от собствеността му и чрез други актове на сплашване;
12. осъжда редовните репресии срещу независими медии, журналисти и активисти на гражданското общество в Крим; изразява съжаление по повод насилственото издаване на паспорти на украинските граждани в Крим от Руската федерация; осъжда също така практиката на действително управляващите органи да налагат руско гражданство на гражданите на Крим;
13. отново заявява своята подкрепа за решението на ЕС да се забрани вносът с произход от Крим, освен ако не се придружава от сертификат за произход от украинските органи, както и за ограничителните мерки върху износа на определени стоки и технологии, инвестиции, търговия и услуги в Крим; призовава Съвета да запази посочените санкции до цялостното завършване интеграцията на Крим в правния ред на Украйна;
14. призовава Руската федерация да разследва всички случаи на изтезания на затворници незаконно задържани в Крим, да освободи затворниците като Олег Сенцов и Александър Колченко, както и Ахтем Чийгоз, заместник председател на Меджлиса, Мустафа Дегерменджи и Али Асанов, които бяха арестувани в Крим заради мирния им протест срещу окупацията, и да гарантира тяхното безопасно завръщане в Украйна; настоятелно призовава Руската федерация да прекрати политически мотивираното съдебно преследване на дисиденти и граждански активисти; осъжда последващото им предаване на Русия и насилствено налагане на руско гражданство;
15. осъжда милитаризацията на Кримския полуостров със значителното отрицателно въздействие, което тя оказва върху икономическия и социалния живот, както и заплахите на Русия да разположи ядрени оръжия в Крим, които представляват значителна заплаха за европейската, регионалната и глобалната сигурност; отново призовава за изтеглянето на всички руски сили от Крим и Източна Украйна;
16. подчертава, че икономическото сътрудничество, както и доставката на стоки и услуги между Украйна и временно окупирания Кримски полуостров следва да се осъществява в рамките на правната уредба на Украйна и да се спазва от всички страни, като по този начин се избягват всички отрицателни последици за населението, живеещо в Крим; в случай на неспазване на посоченото поведение, призовава органите да разследват и прекратяват такива нарушения;
17. изразява дълбоката си загриженост относно положението на ЛГБТИ лицата в Крим, което значително се е влошило след руското анексиране, както и по отношение на репресивни действия и заплахи от страна на управляващите на практика органи и паравоенни групировки;
18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа, на ОССЕ, на президента, правителството и парламента на Руската федерация и на Меджлиса на кримските татари.

Източник: ТУК