Провокиран хаос сред мюсюлманската общност в Крим

Религиозната община „Хан-Джами“,  действаща към знаменитата едноименна джамия в Евпатория, е била подложена на рейдърско превземане – това заявяват мюсюлмани от Евпатория.
Хан-Джами
Превратът в „Хан-Джами“ е извършен преди около месец. По думите на вече бившите членове на общината, имамът на джамията Елмар Абдулганиев е инициирал провеждането на събрание. На него е трябвало да бъдат избрани нови членове на религиозната община, но въпреки това, много от членовете и не са били известени за събранието.
Председателят на религиозната община „Хан-Джами“, Риза Абхаиров разказва: „Имамът започна с това, че искат да създадат нова религиозна община. Аз седях до него и му казвам: „Елмар, това никъде не сме го уговаряли, ти не си ни казвал, че искате избор на нова религиозна община. За това не знаят нито членовете и, нито Съветът към нея. Така не трябва да се процедира.“
По думите на Абхиров, въпреки това имамът е настоял на своето и всички, присъстващи на събранието, са пристъпили към гласуване. Действащите членове на религиозната община са били отстранени, без да бъде изслушан отчетът им, а на тяхно място са били избрани 12 нови членове. Като при това основната част от новоизбраните членове на „Хан-Джами“ са представители на течението на хабашитите, обявени по-рано от Духовното управление на кримските мюсюлмани (ДУМК) за секта.

Предишните членове на религиозната община обвиняват новите в присвояването на паричните средства, които се съхраняват в сейфа на джамията – рубли и чуждестранна валута. След избирането на новия състав на „Хан-Джами“ сейфът е бил разбит. В него са се съхранявали не малко пари – 191 хил. рубли, около 8 хил. долара, 500 турски лири и 45 евро.
„Ние не знаем за какво се харчат спестяванията на нашата община“ – казва ковчежникът на религиозната община Нарим Аширов.

В коментар за ситуацията пред журналисти от телевизионния канал ART имамът на джамията „Хан-Джами“ Елмар Абдулганиев заяви, че бившите членове на общината са били изключени поради … старост, доколкото тя предполага тяхната недееспособност. Вместо тях, по думите на имама, в състава на общината са влезли млади, прогресивни и образовани хора.
Свещенослужителят счита, че всички обвинения за незаконност (неправомерност) на избора са необосновани. А паричните средства от сейфа, по думите на имама, се е наложило да бъдат иззети, тъй като бившият ковчежник е отказал да ги предаде на новите членове на общината.
Абдулганиев призна, че след обновлението си съставът на общината е отказал да се подчинява на Духовното управление на кримските мюсюлмани и е решил да мине на подчинение на новосъздадения „Таврически Мюфтият“. Напомняме, че тази структура се оглавява от Руслан Саитвалиев, който дотогава е бил заместник-председател на Духовния център на кримските мюсюлмани (ДЦКМ), а членовете на тази организация никога не са криели привързаността си към течението „хабашизъм“.

Духовното управление на кримските мюсюлмани (ДУМК) няма намерение да се помирява с преврата в община „Хан-Джами“. Оттам са заявили, че джамията и цялото ѝ имущество са в активите на ДУМК и без съгласието му са невъзможни всякакви прехвърляния. Към настоящия момент ДУМК е изготвило жалба към надзорните органи.
16.09.2014, 10:11
Точно в момента сградата на Меджлиса на кримскотатарското население и редакцията на кримскотатарския вестник „Авдет“ се щурмува.