Руските бронирани машини

Принуждаване към примирие

Latynina

Юлия Латинина

«Малката победоносна война» е добра, само когато е малка и докато е победоносна.

09.09.2014