лустрация

Лустрацията в Украйна започна

лустрацияМинистерският съвет на Украйна публикува на сайта си списъците на висши чиновници от държавния апарат, попаднали под действието на закона за лустрацията (Закона за изчистване на властта), който влезе в сила от днес.

Първият списък включва 21 ръководни служители от централните органи на изпълнителната власт, освободени от длъжност в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Заместник-министър на отбраната по въпросите на европейската интеграция Игор Васильович КАБАНЕНКО
2 Председател на Държавната агенция на Украйна за управление на отчуждената зона Володимир Иванович ХОЛОША
3 Председател на Държавната агенция за водните ресурси на Украйна Васил Андрийович СТАШУК
4 Председател на Държавната служба за експортен контрол на Украйна Володимир Анатолийович ДЕМЬОХИН
5 Председател на Държавната космическа агенция на Украйна Юрий Сергийович АЛЕКСЕЕВ
6 Първи заместник-председател на Държавната агенция за водните ресурси на Украйна Михайло Васильович ЯЦЮК
7 Първи заместник-председател на Държавната авиационна служба на Украйна Олександр Васильович ГРЕЧКО
8 Първи заместник-председател на Държавната агенция на Украйна по въпросите на киното Сергий Викторович СЬОМКИН
9 Първи заместник-председател на Държавната служба на Украйна за геодезия, картография и кадастър Артем Маркович КАДОМСКИЙ
10 Първи заместник-председател на Държавната бюджетна служба на Украйна Олександр Степанович ДАНЕВИЧ
11 Първи заместник-председател на Държавната ветеринарна и фитосанитарна служба Вадим Евгенович СИМОНОВ
12 Първи заместник-председател на Държавната служба за защита на личните данни Лилия Виталиивна ОЛЕКСЮК
13 Първи заместник-председател на Държавната служба за регулаторна политика и развитие на бизнеса Олександр Юрийович ПОТИМКОВ
14 Първи заместник-председател на Държавната служба за контрол на наркотиците Володимир Сергийович ГОШОВСКИЙ
15 Председател на Държавната служба на Украйна за регулаторна политика и развитие на бизнеса Михайло ЮрийовичБРОДСКИЙ
16 Председател на Държавната служба на Украйна за контрол на наркотиците Володимир Андрийович ТИМОШЕНКО
17 Председател на Националната агенция за подготовката и провеждането в Украйна на финалите на Европейското първенство по футбол – 2012 година и изпълнение на инфраструктурни проекти Володимир Георгийович КОВАЛЕВСКИЙ
18 Първи заместник-председател, Главен държавен инспектор по ядрена и радиационна безопасност на Украйна към Държавна инспекция за ядрено регулиране на Украйна Михайло Хазреталийович ГАШЕВ
19 Председател на Държавна инспекция за образование на Украйна Юрий Павлович ДУДНИК
20 Първи заместник-председател на Държавната служба за експортен контрол на Украйна Сергий Миколайович ХИМЧЕНКО
21 Заместник-председател на Държавната агенция за автомобилните пътища на Украйна Игор Игорович КОШЕЛЕВ


Вторият списък включва 19 ръководни служители от централните органи на изпълнителната власт, които са подлежали на уволнение в съответствие със Закона за изчистване на властта, но са подали молба за напускане по собствено желание преди законът да влезе в сила.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Първи заместник-министър на икономическото развитие и търговията Анатолий Аркадийович МАКСЮТА
2 Първи заместник-министър на финансите Анатолий Иванович МЯРКОВСКИЙ
3 Първи заместник-министър на правосъдието Инна Иванивна ЕМЕЛЯНОВА
4 Преседател на Държавната служба за интелектуална собственост на Украйна Микола Викторович КОВИНЯ
5 Заместник-председател на Държавната архитектурно-строителна инспекция на Украйна Анатолий Федорович ГРИГОР
6 Първи заместник-председател на управителния съвет на Пенсионния фонд на Украйна Васил Олексийович КРАВЧУК
7 Първи заместник-председател на Държавната служба за минен надзор и безопасност в промишлеността Виктор Анатолийович ШАЙТАН
8 Първи заместник-председател на Държавната санитарно-епидемиологична служба, първи заместник на главния държавен санитарен лекар Олександр Павлович КРАВЧУК
9 Първи заместник-председател на Държавната служба за инвалидите и ветераните Володимир Григорович СИРОЩАН
10 Председател на Държавната селскостопанска инспекция на Украйна Микола Сергийович ПОЕДИНОК
11 Председател на Държавната служба за минен надзор и безопасност в промишлеността на Украйни Олександр Иванович ХОХОТВА
12 Заместник-председател на Държавната космическа агенция на Украйна Сергий Олексийович ЗАСУХА
13 Заместник-председател на Държавната служба за инвалидите и ветераните Сергий Иванович ЗАРАЖЕВСКИЙ
14 Първи заместник-председател на Държавната финансова инспекция на Украйна Георгий Риносийович БЕРАДЗЕ
15 Първи заместник-министър на инфраструктурата Олександр Лвович МАЛИН
16 Председател на Държавната агенция на Украйна за възстановяване на Донбас Андрий Иванович НИКОЛАЕНКО
17 Председател на Държавната статистическа служба на Украйна Олександр Григорович ОСАУЛЕНКО
18 Първи заместник-председател на Държавната статистическа служба на Украйна Вадим Олександрович ПИШЧЕЙКО
19 Заместник-председател на Държавната статистическа служба на Украйна Наталия Степанивна ВЛАСЕНКО

 

Списък на председателите и членовете на държавни колегиални органи, за които Министерският съвет внася предложение до Президента на Украйна да бъдат освободени в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Председател на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Дмитро Михайлович ТЕВЕЛЕВ
2 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Анатолий Игорович АМЕЛИН
3 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Евген Юрийович ВОРОПАЕВ
4 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олег Миколайович МОЗГОВИЙ
5 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олексий Генадийович ПЕТРАШКО
6 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олексий Олександрович ТАРАСЕНКО
7 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Виктор Михайлович БЕРЛИН
8 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Сергий Олексийович БИРЮК
9 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Андрий Володимирович ЛИТВИН
10 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Юрий Миколайович НАЗАРЕНКО

 

Председатели на областни държавни администрации, за които Министерският съвет внася предложение до Президента на Украйна да бъдат освободени в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Председател на Кировоградската областна държавна администрация – Сергий Анатолийович КУЗМЕНКО.