Отчет на премиера на Украйна за работата на правителството

„2016 година сложи началото на основния ремонт на страната, което на практика обхваща всички сфери на живота,“ – каза министър-председателят.

Той каза, че след 25 години независимост на Украйна се изгражда като красива европейска страна. В същото време положението в държавата е трудно, и тя не може да се измъкне от трудните условия.

По неговите думи, институционалния, икономическа, отбранителна и правната слабост на държавата доведе до предизвикателства, с които ни се налага да се борим днес. Ето защо трябва да решаваме много системни проблеми, което изисквамного работа.

„Най-важната задача, задачата на нашето Правителство е да направим така, че всеки един от вас, всеки украинец, събуждайки се да осъзнава, че той има бъдеще, удовлетвореност от живота, – каза той. –Много бих искал всеки украинец да е щастлив.“

„Задачата ми като министър-председател е да направя всичко възможно, за да създадем в прекрасната ни страна подходящи условия,при които всеки може да прогнозира и да разбира какво можем да постигнем след 5-10 години, за да живеем живота си така, както го заслужаваме, за да можем да даваме адекватни отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени днес „, – каза Володимир Гройсман.

Той каза, че след формирането синовият Кабинет на Министрите на Украйна успя да стабилизира ситуацията в страната.

„Основната ни задача беше да се стабилизира икономическата ситуация в страната ни, да се сложи край на политическата криза и да се осигури устойчиво развитие“, – каза Министър-председателят.

Възстановяване на икономическия растеж

През 2016 беше спрян икономическия спад на икономиката и беше възстановеннейния растеж. Засега той е незначителен 1.5% ръст на БВП в сравнение с 10% спад през миналата година, но това само показва положителните сигнали. Същевременно задачата ни е да се извършваме по-нататъшни промени, и специално относно подобряването на условията за бизнес.

Правителството оптимистично настроено за следващата година. В бюджета за 2017 година е планиран икономически ръст от 3%, – каза Володимир Гройсман.

„Ние вярваме, че 2017 година ще бъде годината на икономически растеж,“ – отбеляза Министър-председателят.

Де регулация

Правителството премахна 367 регулаторни акта. Зад тези актове са милиарди пари, които не са достигалидо националната икономика, задържали са за развитие на бизнеса, експортен потенциал и възможности за икономически растеж, – каза Володимир Гройсман.

„Ние мислим, че всичко това, което днес пречи на развитието на икономиката, бизнеса, предприятията веднага трябва следва да бъде премахнато“ – каза Министър-председателят.

Володимир Гройсманотбеляза, че трябва да се преработи икономическия модела на Украйна, който е суровинен.

В този контекст, той отбеляза, че де регулацията, създаване на качествената бизнес среда предоставя възможности за инвестиране в страната и създаване на нови работни места.

Новият модел на обществените поръчки

На 1 август във всички обществени поръчки е въведена електронна система на публични поръчки ProZorro. През тази година използването йе осигурило 8 милиарда спестявания за Държавния бюджет.

Това решение дава възможност за ефективно използване на бюджетните ресурсите и гарантира достъпност на участие в обществените поръчки за бизнес.

Развитие на инфраструктурата

Тази година бяха ремонтирани 816 км на украински пътища. Следващата година за този приоритет са планирани два пъти повече ресурси, което ще даде възможност за „фундаментален подход към възстановяването на пътната инфраструктура.“

Володимир Гройсман каза, че 94-97% от украинските пътища са в критично състояние, което се отразява на логистични възможности на Украйна, възможностите за движение на стоки, връзки между държави.

Енергийна независимост

Правителството въведе гранична пазарна цена за газ, което съответства на вносен паритет. Това ликвидира възможностите за корупция в сектора на природния газ и допринася за енергийната независимост на страната.

Положителният фискален ефект върху бюджета на Украйна, благодарение на  премахването на „сенчести схеми, които са били изграждани с векове в сектора на нефт и газ“ и прехода от скрити субсидии до целеви, е не по-малко от 120 милиарда грн. Това е почти равно на бюджета за отбрана на Украйна.

Също така през 2016  година добивът на украинския газ се увеличи до 50-70 милиона кубически метра газ. През следващата година се очаква обемът на добива да украинския газ ще се увеличи с най-малко 500 милиона кубически метра газ.

Той отбеляза, че по-рано държавната политика бе насочена на това да „направи от Украйна енергозависима страна.“ Добивът на украинския газ и развитие на алтернативни източници на енергия се стимулираха и страната ставаше зависима от енергийните ресурси на други държави.

По този начин от 2007-2013 гг. украинската компания за добив на газ ЧАД „Укргазовидобування“ не е получила нито едно разрешително за добива на газ, докато частните фирми са получили 150 лицензи. В същото време Украйна, подписа с Русия неизгодно споразумение, което я поставя в зависимост.

Децентрализация

За 11 месеца 2016 г. приходите за общия фонд на местните бюджети в резултат на финансовата децентрализация се е увеличил с 49,6% или с 43,7 милиарда долара.

Изграждане на правилната система на управление на държавата е едно от основните предизвикателства е убеден Володимир Гройсман. Гражданите трябва самостоятелно да вземат решения итова за тях е приоритет и необходимо.

„За това ние автоматично трябва да им дадем пари и да дадем възможности да вземат решения.Чиновниците трябва да се отстранят от процеса на вземане на решения“, – каза Володимир Гройсман.

Борба срещу корупцията

Министър-председателят припомни за въвеждането на електронно деклариране за лица, упълномощени за извършване на държавни функции или местните власти. Към днешния ден са подаденинад90 000 декларации.

„Ние трябва да създадем условия,при които няма да има възможност заборба с корупцията. Това означава, че самата система трябва да се промени – отбеляза Министър-председателят. – Всяко корумпирано лице трябва да получи едно-единствено нещо – да отиде в затвора. Това е предизвикателство за право охранителната система. За правителството предизвикателството е да създаде подходяща система, в която да крадеш е трудно или невъзможно „.

Лекарства

Правителството започна да взема решения, които помогнат да възстановяването на сферата на здравеопазването.

Кабинетът на Министрите е опростил регистрация на лекарства, които са произведени и използвани в САЩ, Канада, ЕС, Швейцария, Япония и Австралия.

Също така е промененасистема за обществените поръчки на лекарства,засега тя работи чрез международни организации. Това решение е осигурило 118 милиона грн. бюджетни икономии.

Социални стандарти

Кабинетът на Министрите през 2016 г. осигури увеличаването на социалните стандарти с 16%. Това увеличение се проведе в два етапа – 1 май и 1 декември.

Бюджет

За първи път Правителството започна бюджетния процес, като подаде в Парламента на 15 септември честен проект за бюджет за 2017 г. и открито води дискусия относно него през това време.

В бюджета са поставени точки за националния икономически растеж.

„През 2017 г. ние ще продължим да прави основен ремонт на страната.Най-накрая ще се възстановяваме нашата прекрасна страна“ – каза Министър-председателят.

Цели за 2017:

Икономически растеж, за който специално са предвидени: приватизация, създаване на благоприятен инвестиционен климат, целеви програми, машиностроене, възраждане на украинската промишленост.

Съответен ръководен орган, който ще доведе до преодоляване на институционалните слабости в страната.

Предвидено е въвеждане на е-технологии, продължаване на въведената на 1 май реформа на държавната администрация.

Установяването на върховенството на закона

Правителството подкрепя по-нататъшното прилагане на антикорупционните стъпки и съдебната реформа, която ще позволи да се формира нова система на съдилища в страната.

Сигурност и защита

В Бюджета-2017 5% от БВП е предвидено за сигурността и отбраната на държавата.

„Украйна трябва да получи силна, въоръжена, оборудвана украинска армия“ – каза Володимир Гройсман.

Развитие на човешкия капитал

В този контекст Правителството се фокусира върху качествените реформи на здравеопазването, образованието и промени в пенсионната система.

Бюджет също предвижда двойно увеличаване на минималната заплата до 3200 грн, който ще възстанови справедливостта за работещи украински граждани.

„Изпълнение на този план ще даде възможност за съживяване на нашата държава, за съживяване наусещане за бъдещето и за отваряне на възможности за всеки – каза Министър-председателят – Имам много добра новина: Украйна ще бъде успешна.“

„Бих искал наистина3% растеж да се промени поне с удвоен растеж. Бих искал притокът на инвестиции в украинската икономика да е много пъти по-голям, отколкото е днес. Много бих искал, най-сетне всички ние да можем да възстановим украинската промишленост и да повишим преработка на  нашата продукция. За да излезем на нови пазари и да произвеждаме продукт, който е конкурентен и да го продаваме на пазари по целия свят, и валутни печалби да идват в Украйна и са за благотона украинци.За да изградим държава, в която се събуждаме и разбираме, че ще има утре и какво бъдеще бихме искали да си изградим“, – каза Володимир Гройсман.

Те умряха за Путин

РФНа своята страница във Фейсбук известната руска правозащитничка Елена Василиева се опитва да пресметне приблизително колко руснаци са загинали само за едно денонощие в боевете за донецкото летище

„40 човека, които обслужват самоходните минохвъргачки „Тюлпан; от 50 човека от специалните части (спецназ) – 39 са мъртвите + изчезналите безследно; 12-ти планински батальон на спецназ (названието не е точно – бившите ГРУ на ПУРВО и разузнаването 34 МСД), 116 човека – това е резултатът от втората атака; били са уцелени или унищожени 23 танка от 30 – екипажът е от 4 човека, значи приблизителните загуби са около 65-70 човека; имало е 50 „Камаз“-а с пехота от Каменка и десантчици, в един „Камаз“ – 30 човека, оцелели са само половината. Смятайте още 350-400 човека – убити или безследно изчезнали.“

Елена Василиева обяснява, че ГРУ на ПУРВО – това са специалните части на главното разузнавателно управление на Приволжко-уралския военен окръг + 34 мотострелкова дивизия.

Всички те са се намирали в Екатеринбург, а при реформите в армията са били разформировани – и окръга, и дивизията. На базата на специалните части и разузнаването е бил създаден планински спецназ, който е включен в ССО – силите за специални операции.

Правозащитничката от руския град Мурманск емоционално възкликва: „Какво е това жертвоприношение за рождения ден на Путин… Кога той най-сетне ще се напие с кръв!“.

Европейски лидери на Марш на достойнството в Киев

На 22 февруари в Киев се състоя Марш на достойнството, в който участваха президентът на Украйна и лидери на други европейски държави.

marsh5

Хиляди хора също дойдоха да почетат паметта на героите от Небесната сотня, загинали по време на Революцията на достойнството.

marsh7

marsh2

marsh17

marsh1

marsh19

 

marsh22Европейските лидери най-напред разгледаха разположената на Михайловския площад военна техника, която е на въоръжение изключително в руската армия и беше докарана от силите на АТО от зоната на бойните действия в Донбас.

marsh20

marsh21

 

След това ръководителите и представителите на европейските страни преминаха с Марша на достойнството по улиците и местата, свързани с главните киевски събития отпреди една година: улиците „Институтская”, „Шелковичная”, „Грушевски”, както и площад „Европейски”.

marsh9

 

Шествието завърши с молитва за мир на площад „Независимост” (Майдан  Незалежности) и с почитане паметта на загиналите Герои от Небесната сотня пред паметния кръст на улица „Институтска”.

marsh16

marsh11

marsh10

 

marsh23Както отбеляза литовският президент Даля Грибаускайте, демократичната общност не може да остави украинския народ сам, защото днес той се бори не само за своята собствена държава, но също така и за западните ценности, мира и сигурността в Европа.

„Идеалите на Майдана и днес са живи в сърцата на украинците. Те продължават да защитават Родината си и своето право сами да решават нейната съдба. Литва изразява подкрепата си за народа на Украйна и неговия избор”, каза Даля Грибаускайте.

От своя страна полският президент Бронислав Коморовский отбеляза, че за него участието в Марша на достойнството е една възможност да демонстрира подкрепата си за европейските стремежи на украинците.

„Не можех да не присъствам тук, не можеше тук, на годишнината на Майдана, да го няма президентът на Полша. Това е възможност да покажа, че Полша е солидарна с Украйна, която води драматична битка за своята независимост”, подчерта Коморовский.

Президентът на Словакия Андрей Киска отбеляза, че е пристигнал на годишнината на Революцията на достойнството, за да съдейства за един мирен изход. Но според него все така актуално остава обсъждането на „план Б”, ако Минските споразумения не дадат положителен резултат.

marsh15Грузинският президент Георгий Маргелашвили изрази възхищението си от Марша на достойнството. „Щастливи сме да видим доколко е обединена Украйна. И не само Украйна, но и всичките й приятели са обединени в подкрепа на ценностите, за които се борите толкова решително. Всеки грузинец днес е с Украйна”, каза той.

В Марша на достойнството участваха също президентите на Германия и Молдова – Йоахим Гаук и Николае Тимофти, както и  председателят на Европейския съвет Доналд Туск.

ua-today.com

 

Генерал-лейтeнант Ленцов – „бивш тракторист“ според Путин

В Дебалцево е забелязан действащият заместник-командващ на Сухопътните войски на РФ Ленцов
В Дебалцево е забелязан действащият заместник-командващ Сухопътните войски на РФ Ленцов

 

Сред лидерите на сепаратистите в района на Дебалцево е забелязан действащият заместник-командващ на Сухопътните войски на РФ генерал-лейтенант Александър Ленцов.

На снимката горе е генерал-лейтенант Ленцов (отляво) с един от бунтовниците.

Руските медии и журналистите на бунтовниците са заснели видео на наемниците в района на Дебалцево.

Сред тях в кадрите попада и руският генерал-лейтенант Ленцов.

На видеото на интернет ресурса на бунтовниците той е наречен „командир на подразделение на народната милиция на ЛНР“.

На видеото Ленцов разказва на руските журналисти, че украинските военни се предават на бунтовниците, защото са попаднали в обкръжение. При това, на военната униформа на Ленцов няма никави отличителни знаци на руската армия, той е облечен в обикновен камуфлаж и шапка-ушанка като и останалите бунтовници.

На видеото Ленцов се появява след 10-та минута.

Генерал-лейтенант на РФ Александър Ленцов / сайт на Министерството на отбраната на РФ
Генерал-лейтенант на РФ Александър Ленцов / сайт на Министерството на отбраната на РФ

Следва да се отбележи, че на 31 юли 2013 г. Александър Ленцов е назначен за заместник-командващ Сухопътните войски на ВС на РФ. До назначението си той е бил заместник-командващ на Въздушно-десантните войски на РФ.

Вчера президентът на РФ, коментирайки украинската армия в Донбас, каза: „Разбира се, да губиш винаги е лошо, особено ако губиш от вчерашни миньори и трактористи…“, съобщава Russia Today.

Източник: УНИАН

Лустрацията в Украйна започна

лустрацияМинистерският съвет на Украйна публикува на сайта си списъците на висши чиновници от държавния апарат, попаднали под действието на закона за лустрацията (Закона за изчистване на властта), който влезе в сила от днес.

Първият списък включва 21 ръководни служители от централните органи на изпълнителната власт, освободени от длъжност в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Заместник-министър на отбраната по въпросите на европейската интеграция Игор Васильович КАБАНЕНКО
2 Председател на Държавната агенция на Украйна за управление на отчуждената зона Володимир Иванович ХОЛОША
3 Председател на Държавната агенция за водните ресурси на Украйна Васил Андрийович СТАШУК
4 Председател на Държавната служба за експортен контрол на Украйна Володимир Анатолийович ДЕМЬОХИН
5 Председател на Държавната космическа агенция на Украйна Юрий Сергийович АЛЕКСЕЕВ
6 Първи заместник-председател на Държавната агенция за водните ресурси на Украйна Михайло Васильович ЯЦЮК
7 Първи заместник-председател на Държавната авиационна служба на Украйна Олександр Васильович ГРЕЧКО
8 Първи заместник-председател на Държавната агенция на Украйна по въпросите на киното Сергий Викторович СЬОМКИН
9 Първи заместник-председател на Държавната служба на Украйна за геодезия, картография и кадастър Артем Маркович КАДОМСКИЙ
10 Първи заместник-председател на Държавната бюджетна служба на Украйна Олександр Степанович ДАНЕВИЧ
11 Първи заместник-председател на Държавната ветеринарна и фитосанитарна служба Вадим Евгенович СИМОНОВ
12 Първи заместник-председател на Държавната служба за защита на личните данни Лилия Виталиивна ОЛЕКСЮК
13 Първи заместник-председател на Държавната служба за регулаторна политика и развитие на бизнеса Олександр Юрийович ПОТИМКОВ
14 Първи заместник-председател на Държавната служба за контрол на наркотиците Володимир Сергийович ГОШОВСКИЙ
15 Председател на Държавната служба на Украйна за регулаторна политика и развитие на бизнеса Михайло ЮрийовичБРОДСКИЙ
16 Председател на Държавната служба на Украйна за контрол на наркотиците Володимир Андрийович ТИМОШЕНКО
17 Председател на Националната агенция за подготовката и провеждането в Украйна на финалите на Европейското първенство по футбол – 2012 година и изпълнение на инфраструктурни проекти Володимир Георгийович КОВАЛЕВСКИЙ
18 Първи заместник-председател, Главен държавен инспектор по ядрена и радиационна безопасност на Украйна към Държавна инспекция за ядрено регулиране на Украйна Михайло Хазреталийович ГАШЕВ
19 Председател на Държавна инспекция за образование на Украйна Юрий Павлович ДУДНИК
20 Първи заместник-председател на Държавната служба за експортен контрол на Украйна Сергий Миколайович ХИМЧЕНКО
21 Заместник-председател на Държавната агенция за автомобилните пътища на Украйна Игор Игорович КОШЕЛЕВ


Вторият списък включва 19 ръководни служители от централните органи на изпълнителната власт, които са подлежали на уволнение в съответствие със Закона за изчистване на властта, но са подали молба за напускане по собствено желание преди законът да влезе в сила.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Първи заместник-министър на икономическото развитие и търговията Анатолий Аркадийович МАКСЮТА
2 Първи заместник-министър на финансите Анатолий Иванович МЯРКОВСКИЙ
3 Първи заместник-министър на правосъдието Инна Иванивна ЕМЕЛЯНОВА
4 Преседател на Държавната служба за интелектуална собственост на Украйна Микола Викторович КОВИНЯ
5 Заместник-председател на Държавната архитектурно-строителна инспекция на Украйна Анатолий Федорович ГРИГОР
6 Първи заместник-председател на управителния съвет на Пенсионния фонд на Украйна Васил Олексийович КРАВЧУК
7 Първи заместник-председател на Държавната служба за минен надзор и безопасност в промишлеността Виктор Анатолийович ШАЙТАН
8 Първи заместник-председател на Държавната санитарно-епидемиологична служба, първи заместник на главния държавен санитарен лекар Олександр Павлович КРАВЧУК
9 Първи заместник-председател на Държавната служба за инвалидите и ветераните Володимир Григорович СИРОЩАН
10 Председател на Държавната селскостопанска инспекция на Украйна Микола Сергийович ПОЕДИНОК
11 Председател на Държавната служба за минен надзор и безопасност в промишлеността на Украйни Олександр Иванович ХОХОТВА
12 Заместник-председател на Държавната космическа агенция на Украйна Сергий Олексийович ЗАСУХА
13 Заместник-председател на Държавната служба за инвалидите и ветераните Сергий Иванович ЗАРАЖЕВСКИЙ
14 Първи заместник-председател на Държавната финансова инспекция на Украйна Георгий Риносийович БЕРАДЗЕ
15 Първи заместник-министър на инфраструктурата Олександр Лвович МАЛИН
16 Председател на Държавната агенция на Украйна за възстановяване на Донбас Андрий Иванович НИКОЛАЕНКО
17 Председател на Държавната статистическа служба на Украйна Олександр Григорович ОСАУЛЕНКО
18 Първи заместник-председател на Държавната статистическа служба на Украйна Вадим Олександрович ПИШЧЕЙКО
19 Заместник-председател на Държавната статистическа служба на Украйна Наталия Степанивна ВЛАСЕНКО

 

Списък на председателите и членовете на държавни колегиални органи, за които Министерският съвет внася предложение до Президента на Украйна да бъдат освободени в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Длъжност Име, презиме и фамилия
1 Председател на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Дмитро Михайлович ТЕВЕЛЕВ
2 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Анатолий Игорович АМЕЛИН
3 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Евген Юрийович ВОРОПАЕВ
4 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олег Миколайович МОЗГОВИЙ
5 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олексий Генадийович ПЕТРАШКО
6 Член на Националната комисия за ценните книжа и фондовите пазари Олексий Олександрович ТАРАСЕНКО
7 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Виктор Михайлович БЕРЛИН
8 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Сергий Олексийович БИРЮК
9 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Андрий Володимирович ЛИТВИН
10 Член на Националната комисия за държавно регулиране в сферата на пазарите на финансови услуги Юрий Миколайович НАЗАРЕНКО

 

Председатели на областни държавни администрации, за които Министерският съвет внася предложение до Президента на Украйна да бъдат освободени в съответствие със Закона за изчистване на властта.

Председател на Кировоградската областна държавна администрация – Сергий Анатолийович КУЗМЕНКО.