Правителството на Украйна реши да въведе режим на извънредна ситуация в Донецка и Луганска области

Премиерът на Украйна Арсений Яценюк съобщи, че министерският съвет е приел решение за въвеждане на извънредна ситуация на територията на Донецка и Луганска области.

Информация за това публикува информационният портал на органите на изпълнителната власт на Украйна.

„На основание Кодекса за гражданска защита на Украйна кабинетът на министрите прие решение за признаване на извънредната ситуация на държавно равнище. Правителството на Украйна прие решение на територията на Донецка и Луганска области да бъде въведен режим на извънредна ситуация“, съобщи Арсений Яценюк.

Дефиницията за извънредна ситуация съгласно Кодекса е „обстановка, създадена на определена територия, характеризираща се с нарушение на нормалните условия на живот на населението, предизвикана от катастрофа, авария, пожар, стихийно бедствие, епидемия, епизоотия, епифитотия, използване на средства за поразяване или друго опасно събитие, което е довело или може да доведе до възникване на заплаха за живота или здравето на населението, до голям брой загинали и пострадали, до нанасяне на значителни материални щети, а също така и до невъзможност за живот на населението на тази територия или обект и осъществяването на стопанска дейност.“

Кодексът класифицира и видовете извънредни ситуации в зависимост от характера на предизвикалите ги събития, а именно: военни, социални, с техногенен или природен характер.

В зависимост от мащаба и особеностите на извънредното положение, единната държавна система, ръководена от кабинета на министрите може да функционира в четири режима: ежедневно функциониране, повишена готовност, извънредна ситуация и извънредно положение.

Също така Кодексът задължава гражданите да спазват определени правила на поведение, мерки за сигурност и действия в извънредни ситуации; натоварва с определени задължения както тях, така и субектите на стопанско-търговската дейност.

Арсений Яценюк съобщи, че кабинетът на министрите е приел също и решение за въвеждане на режим на повишена готовност на територията на цялата страна.

„Целта на приетите решения е пълна координация на действията на всички органи на властта за осигуряване безопасността на гражданите и защитата на населението“, допълни той.

Правителството на Украйна прие и решение за създаване на Държавна комисия за извънредните ситуации. Председател на комисията ще бъде премиер-министърът Яценюк, заместници – вицепремиерът и министър на регионалното развитие, строителство и ЖКС Генадий Зубко и председателят на Държавната служба за извънредните ситуации Сергей Бочковский.

По решение на правителството ще бъдат създадени и регионални координационни центрове по въпросите на извънредната ситуация – това ще са регионалните комисии, които ще бъдат създадени във всяка област и под ръководството на областните управители.

„Задача на държавната и регионалните комисии ще бъде инвентаризация на всички обекти на гражданската защита. Правителството ще издаде специално разпореждане за провеждане на такава проверка. Втората задача е оформянето на единна поръчка за доставка на материално-технически средства“ , каза още Яценюк.

Премиерът помоли местните ръководители да включват в регистъра на поръчката само необходимото – инженерна техника, материално-техническо обезпечаване, лекарства, продукти.

За осигуряване на лекарствата, моля министърът на здравеопазването заедно с държавния резерв да инвентаризират това, което се намира в момента на склад и да внесат за разглеждане от кабинета проект на решение за разблокиране на запаси от резерва, в т.ч. лекарствени средства и медицински препарати. След като държавната служба по извънредните ситуации обобщи искането за медикаменти, Министерството на здравеопазването ще се обърне към нашите западни партньори и към международните организации с молба за предоставяне на допълнителна хуманитарна помощ – лекарства и медицински препарати, необходими при справяне с извънредни ситуации“ , заяви още Яценюк.

Министърът на правосъдието Павел Петренко съобщи, че „Пряката разпоредба на закона позволява въвеждането на такъв режим при наличието на определени признаци и обстоятелства“ и подчерта, че това не е въвеждане на военно или извънредно положение, чието потвърждаване е от компетенцията на парламента. Приетото днес решение не изисква такова.

Напомняме, че през последната седмица терористите и руските войски съществено засилиха военната агресия в зоната на АТО, а позициите на украинската армия, както и мирни населени пунктове са подложени на ежедневен артилерийски обстрел.

 

Отчет на премиера на Украйна за работата на правителството

„2016 година сложи началото на основния ремонт на страната, което на практика обхваща всички сфери на живота,“ – каза министър-председателят.

Той каза, че след 25 години независимост на Украйна се изгражда като красива европейска страна. В същото време положението в държавата е трудно, и тя не може да се измъкне от трудните условия.

По неговите думи, институционалния, икономическа, отбранителна и правната слабост на държавата доведе до предизвикателства, с които ни се налага да се борим днес. Ето защо трябва да решаваме много системни проблеми, което изисквамного работа.

„Най-важната задача, задачата на нашето Правителство е да направим така, че всеки един от вас, всеки украинец, събуждайки се да осъзнава, че той има бъдеще, удовлетвореност от живота, – каза той. –Много бих искал всеки украинец да е щастлив.“

„Задачата ми като министър-председател е да направя всичко възможно, за да създадем в прекрасната ни страна подходящи условия,при които всеки може да прогнозира и да разбира какво можем да постигнем след 5-10 години, за да живеем живота си така, както го заслужаваме, за да можем да даваме адекватни отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени днес „, – каза Володимир Гройсман.

Той каза, че след формирането синовият Кабинет на Министрите на Украйна успя да стабилизира ситуацията в страната.

„Основната ни задача беше да се стабилизира икономическата ситуация в страната ни, да се сложи край на политическата криза и да се осигури устойчиво развитие“, – каза Министър-председателят.

Възстановяване на икономическия растеж

През 2016 беше спрян икономическия спад на икономиката и беше възстановеннейния растеж. Засега той е незначителен 1.5% ръст на БВП в сравнение с 10% спад през миналата година, но това само показва положителните сигнали. Същевременно задачата ни е да се извършваме по-нататъшни промени, и специално относно подобряването на условията за бизнес.

Правителството оптимистично настроено за следващата година. В бюджета за 2017 година е планиран икономически ръст от 3%, – каза Володимир Гройсман.

„Ние вярваме, че 2017 година ще бъде годината на икономически растеж,“ – отбеляза Министър-председателят.

Де регулация

Правителството премахна 367 регулаторни акта. Зад тези актове са милиарди пари, които не са достигалидо националната икономика, задържали са за развитие на бизнеса, експортен потенциал и възможности за икономически растеж, – каза Володимир Гройсман.

„Ние мислим, че всичко това, което днес пречи на развитието на икономиката, бизнеса, предприятията веднага трябва следва да бъде премахнато“ – каза Министър-председателят.

Володимир Гройсманотбеляза, че трябва да се преработи икономическия модела на Украйна, който е суровинен.

В този контекст, той отбеляза, че де регулацията, създаване на качествената бизнес среда предоставя възможности за инвестиране в страната и създаване на нови работни места.

Новият модел на обществените поръчки

На 1 август във всички обществени поръчки е въведена електронна система на публични поръчки ProZorro. През тази година използването йе осигурило 8 милиарда спестявания за Държавния бюджет.

Това решение дава възможност за ефективно използване на бюджетните ресурсите и гарантира достъпност на участие в обществените поръчки за бизнес.

Развитие на инфраструктурата

Тази година бяха ремонтирани 816 км на украински пътища. Следващата година за този приоритет са планирани два пъти повече ресурси, което ще даде възможност за „фундаментален подход към възстановяването на пътната инфраструктура.“

Володимир Гройсман каза, че 94-97% от украинските пътища са в критично състояние, което се отразява на логистични възможности на Украйна, възможностите за движение на стоки, връзки между държави.

Енергийна независимост

Правителството въведе гранична пазарна цена за газ, което съответства на вносен паритет. Това ликвидира възможностите за корупция в сектора на природния газ и допринася за енергийната независимост на страната.

Положителният фискален ефект върху бюджета на Украйна, благодарение на  премахването на „сенчести схеми, които са били изграждани с векове в сектора на нефт и газ“ и прехода от скрити субсидии до целеви, е не по-малко от 120 милиарда грн. Това е почти равно на бюджета за отбрана на Украйна.

Също така през 2016  година добивът на украинския газ се увеличи до 50-70 милиона кубически метра газ. През следващата година се очаква обемът на добива да украинския газ ще се увеличи с най-малко 500 милиона кубически метра газ.

Той отбеляза, че по-рано държавната политика бе насочена на това да „направи от Украйна енергозависима страна.“ Добивът на украинския газ и развитие на алтернативни източници на енергия се стимулираха и страната ставаше зависима от енергийните ресурси на други държави.

По този начин от 2007-2013 гг. украинската компания за добив на газ ЧАД „Укргазовидобування“ не е получила нито едно разрешително за добива на газ, докато частните фирми са получили 150 лицензи. В същото време Украйна, подписа с Русия неизгодно споразумение, което я поставя в зависимост.

Децентрализация

За 11 месеца 2016 г. приходите за общия фонд на местните бюджети в резултат на финансовата децентрализация се е увеличил с 49,6% или с 43,7 милиарда долара.

Изграждане на правилната система на управление на държавата е едно от основните предизвикателства е убеден Володимир Гройсман. Гражданите трябва самостоятелно да вземат решения итова за тях е приоритет и необходимо.

„За това ние автоматично трябва да им дадем пари и да дадем възможности да вземат решения.Чиновниците трябва да се отстранят от процеса на вземане на решения“, – каза Володимир Гройсман.

Борба срещу корупцията

Министър-председателят припомни за въвеждането на електронно деклариране за лица, упълномощени за извършване на държавни функции или местните власти. Към днешния ден са подаденинад90 000 декларации.

„Ние трябва да създадем условия,при които няма да има възможност заборба с корупцията. Това означава, че самата система трябва да се промени – отбеляза Министър-председателят. – Всяко корумпирано лице трябва да получи едно-единствено нещо – да отиде в затвора. Това е предизвикателство за право охранителната система. За правителството предизвикателството е да създаде подходяща система, в която да крадеш е трудно или невъзможно „.

Лекарства

Правителството започна да взема решения, които помогнат да възстановяването на сферата на здравеопазването.

Кабинетът на Министрите е опростил регистрация на лекарства, които са произведени и използвани в САЩ, Канада, ЕС, Швейцария, Япония и Австралия.

Също така е промененасистема за обществените поръчки на лекарства,засега тя работи чрез международни организации. Това решение е осигурило 118 милиона грн. бюджетни икономии.

Социални стандарти

Кабинетът на Министрите през 2016 г. осигури увеличаването на социалните стандарти с 16%. Това увеличение се проведе в два етапа – 1 май и 1 декември.

Бюджет

За първи път Правителството започна бюджетния процес, като подаде в Парламента на 15 септември честен проект за бюджет за 2017 г. и открито води дискусия относно него през това време.

В бюджета са поставени точки за националния икономически растеж.

„През 2017 г. ние ще продължим да прави основен ремонт на страната.Най-накрая ще се възстановяваме нашата прекрасна страна“ – каза Министър-председателят.

Цели за 2017:

Икономически растеж, за който специално са предвидени: приватизация, създаване на благоприятен инвестиционен климат, целеви програми, машиностроене, възраждане на украинската промишленост.

Съответен ръководен орган, който ще доведе до преодоляване на институционалните слабости в страната.

Предвидено е въвеждане на е-технологии, продължаване на въведената на 1 май реформа на държавната администрация.

Установяването на върховенството на закона

Правителството подкрепя по-нататъшното прилагане на антикорупционните стъпки и съдебната реформа, която ще позволи да се формира нова система на съдилища в страната.

Сигурност и защита

В Бюджета-2017 5% от БВП е предвидено за сигурността и отбраната на държавата.

„Украйна трябва да получи силна, въоръжена, оборудвана украинска армия“ – каза Володимир Гройсман.

Развитие на човешкия капитал

В този контекст Правителството се фокусира върху качествените реформи на здравеопазването, образованието и промени в пенсионната система.

Бюджет също предвижда двойно увеличаване на минималната заплата до 3200 грн, който ще възстанови справедливостта за работещи украински граждани.

„Изпълнение на този план ще даде възможност за съживяване на нашата държава, за съживяване наусещане за бъдещето и за отваряне на възможности за всеки – каза Министър-председателят – Имам много добра новина: Украйна ще бъде успешна.“

„Бих искал наистина3% растеж да се промени поне с удвоен растеж. Бих искал притокът на инвестиции в украинската икономика да е много пъти по-голям, отколкото е днес. Много бих искал, най-сетне всички ние да можем да възстановим украинската промишленост и да повишим преработка на  нашата продукция. За да излезем на нови пазари и да произвеждаме продукт, който е конкурентен и да го продаваме на пазари по целия свят, и валутни печалби да идват в Украйна и са за благотона украинци.За да изградим държава, в която се събуждаме и разбираме, че ще има утре и какво бъдеще бихме искали да си изградим“, – каза Володимир Гройсман.

Топ факти за лъжите за Украйна – част 1

Американският сайт Examiner.com публикува главните лъжи на Русия за Украйна.

Последните години Западът почти не обръщаше внимание на руската пропагандна машина, която успя да използва своето влияние за създаването на армия от путински марионетки в целия свят.  Благодарение на украинската революция беше разобличена гнусната лъжа и фалшификациите от страна на прокремълските медии, чиято цел е създаването на алтернативна реалност, в която трябва да вярват жертвите на зомбокутията (т.е. телевизора). Сред подкупените медии са не само руските централни канали, но и цяла орда платени тролове, които препълват ефира с гнусните си коментари за Украйна и разпространяват отровни, лъжливи и злобни речи, както и призиви към омраза.

По-долу ще намерите 20 лъжливи мита за Украйна, които бяха развенчани.

1

Тази фотография от Саудитска Арабия беше по нагъл начин представена като фотография от Славянск

 

491x350x1.jpg.pagespeed.ic.NVDjh45_a8

2

Фотография, обработена в Photo Shop, съдържаща лъжлива информация, че Донецк е бил изпепелен от украинските войници.

Донецк не е бил изгорен Фалшифицираната снимка вляво е била обработена в Photo Shop. Било е използвано това изображение.

 

Donetsk_on_fire

3

Фотография от Китай, която специално била представена за направена в Донбас.

Това не е Донбас Това е Китай

 

 

China_tank

4

Фотография от Босна, която е била подправена така, за да показва, че украинските военни уж се гаврят с граждански лица или убиват граждански лица в Донбас.

Това не е Донбас Това е Босна

надпис към снимката отляво: спасете Донбас от украинската армия

Bosnia

5

Резултатите от изборите, показани по руската телевизия. Фалшификацията се състои в това, че лидерът на Правий сектор Дмитро Ярош уж води според резултатите от гласуването, но това не е така.

Според данните на руските новинарски канали лидерът на Правий сектор Дмитро Ярош води на изборите Всъщност на изборите победи Петро Порошенко, който получи 55,9% от гласовете. Ярош получи само 0,9%.

elections

6

Видео от Кабардино-Балкария, фалшифицирано от РФ, представено като заснето в Донецка област.

Това не е Донецка област Това е Кабардино-Балкария, РФ

Kabardino-Balkariya

7

Страшно видео от Дагестан, което се представя за заснето в Краматорск.

Това не е Краматорск Това е Дагестан

Dagestan

8

Морга в Сюдад Яурез, която се представя за морга в Славянск, където  се твърди, че се намират телата на украинските военни/Национална гвардия.

Това не е Славянск Това е Мексико

morg9

Снимка на вертолет на ООН в Африка, която е представена за фотография на украински военни, които използват вертолети на ООН в Донецк.

Вертолет на ООН, който оказва огнена поддръжка в Република Кот-д’Ивоар

helocopter10

Фотографията е кадър от художествен филм. На снимката е дете, за което се твърди, че украинските военни в Донецк са го направили сираче.

Това не е Донбас Това е кадър от художествен филм

orphan

11

Снимка на дете, убито в сирийския град Алепо. Целта на лъжата е да ни накара да мислим, че детето е убито именно от украинските военни в Славянск.

Това не е Славянск Това е Сирия

Siriya12

Фотография на дете, което е било убито от психично болен през 2010 година в Крим. Според замисъла на фалшификаторите детето е било убито от украинските военни в Донбас.

Това не е Донбас Това е Крим, 2010 година

killed_child13

Снимка на демонстрация през 2012 година в Полша, която е представена на демонстрация в Украйна през 2014 година. Твърди се, че протестиращите искат Полша да анексира Тернополска област в Украйна.

Това не е Тернопол Това е Полша

Poland

14

Снимка на влакова катастрофа в град Лак Мегантик, Квебек, Канада. Твърди се, че фотографията е направена в Славянск.

Това не е Славянск Това е Канада

Canada15

Видео от Сирия, за което се твърди, че е заснето в Донецк.

Това не е Донецк Това е Сирия

Siriya_216

На тази фотография е жена, убита във Венецуела, а не в Донецк, както ни карат да мислим.

Това не е Донецк Това е Венесуела

Venesuela17

Кадри от разрушения украински граничен КПП, нанесени от проруските терористи/сепаратисти. Целта е да се представи КПП-то за здание на правителството в Луганск, за което се твърди, че е било разрушено от украинската авиация.

Руският телевизионен канал «Lifenews» заявява, че зданието на правителството в Луганск е било разрушено при въздушна атака на украинските военни Всъщност на видеото са представени последиците от въздушната атака срещу КПП на украинската граница, която е била осъществена от проруските терористи/сепаратисти.

border18

Руските телевизионни канали са разпространили лъжливи заявления за масово бягство на украински граждани в Руската федерация. Като доказателство за лъжливото заявление са представени фотографии и видео от полската граница.

Това не е граничен пункт между Украйна и Руската федерация Това е граничен пункт между Украйна и Полша

Poland_border19

На снимката не е украински безпилотник, свален от проруските терористи/сепаратисти. Това е азербайджански безпилотник, който е бил свален в Нагорни Карабах.

Това не е украински безпилотен самолет, унищожен в Донецк. Това е азербайджански безпилотен самолет, свален в Нагорни Карабах.

 

Karabah20

Видеото от Сирия е било лъжливо идентифицирано като видео на украински вертолет, свален над Донецк от терористите/сепаратистите.

Това не е Краматорск Това е Сирия

Siriya_helicopter

www.stopfake.org

Продължението следва…

 

Днес се навършват 73 години от началото на масовите убийства в Бабий Яр

На 29 септември 1941 година започват масовите разстрели в Бабий Яр.

Дни преди тоPamiatnik-babiy-yar-3ва в Киев се появяват обявления на окупационната немска власт, в които се заповядва на евреите – жители на града да се явят до 8 часа сутринта на 29 септември до гробището, на ъгъла на улиците „Мелников” и „Дегтяривска”, като носят със себе си документи, пари, бельо и др.

„Който не се подчини на това разпореждане, ще бъде разстрелян”, се казва в обявлението.

 

Паметник в киевския район „Подол”. Момченце чете обявлението с разпореждането за евреите / kvoku.org
Паметник в киевския район „Подол” – Момченце чете обявлението с разпореждането за евреите / kvoku.org

 

Но когато киевските евреи пристигат на обявеното място, биват събличани, бити и подгонвани към мястото на разстрела. Само през първите два дни в Бабий Яр са загинали над 30 хиляди души.

Според преценката на историците за две години там са били убити над 150 хиляди души – евреи, роми, украински националисти, комунисти и други.

Паметникът на мястото на масовите разстрели
Паметникът на мястото на масовите разстрели

 

Вчера в Киев се състоя шествие „Без памет няма бъдеще“ в памет на жертвите на Бабий Яр.

Днес в церемонията за почитане паметта на жертвите участваха всички висши държавни ръководители на Украйна.

620_400_1412005635-3502

 

Както съобщава пресслужбата на украинския президент, днес държавният глава е положил цветя пред паметника на мирните граждани и военнопленници, разстреляни от нацистите в Бабий Яр.

620_400_1412005635-3392

Присъстващите са почели паметта на жертвите на масовите убийства с минута мълчание.

По информация на УНИАН

Руски военен съд осъди на 20 години затвор украинския режисьор Олег Сенцов по обвинение в тероризъм

Олег Сенцов
Олег Сенцов

Сенцов е признат за виновен, че е оглавявал терористична организация, извършила нападения в Крим след анексирането му от Русия.

Александър Колченко, който е другият обвиняем по делото, получи присъда от 10 години затвор.

След обявяване на присъдата Сенцов и Колченко запяха химна на Украйна.

Припомняме, Сенцов беше арестуван през май миналата година в дома си в Крим. Той е обвинен, че е координирал група активисти, свързани с „Десен сектор“, които имали за задача да нападнат проруски организации и инфраструктура на полуострова.

Един от адвокатите на Сенцов заяви, че не храни особена надежда за справедлив процес и разчита в най-добрия случай клиентът му да бъде пратен в Украйна в рамките на размяна на затворници.

Министерството на външните работи на Украйна осъди съдебното решение на руския съд, като го нарече неправомерно и основано на фабрикувани следствени материали, получени и чрез психологичен и физически натиск върху украински граждани.

Вижте още по темата: Последното слово на украинския режисьор Олег Сенцов по време на съдебното заседание в Ростов на Дон

Hello!