Poroshenko

Хибридно военно положение. В Украйна са създадени Донецка и Луганска гражданско-военни областни управи

ukazНа 5 март украинският президент Петро Порошенко подписа указ за създаването на гражданско-военни органи на държавно управление, съобщава „Украина сегодня„.

В указа се предвижда вместо досегашните областни управи да бъдат създадени Донецка и Луганска гражданско-военни областни управи. Създават се и гражданско-военни администрации на общинско и градско ниво в редица градове на Донецка и Луганска област, както и в много села в региона.

На председателите на новосъздадените органи на държавно управление се възлагат пълномощия и задачи, свързани с кадровия състав и конкретната работа на места. На редица длъжности е предвидено назначаването на военнослужещи и представители на правоохранителните органи.

Всички дейности по изпълнението на президентския указ трябва да се извършват съвместно с ръководителя на Антитерористичния център към Службата за сигурност на Украйна и със секретаря на Съвета на национална сигурност и отбрана.

Указът е издаден в съответствие със Закона за гражданско-военните администрации, приет от Върховната рада на 3 февруари т.г. и Poroshenkoподписан от президента на 26 февруари.

Законът урежда създаването и дейността на гражданско-военните администрации в качеството им на „временни органи на държавно управление, които действат като част от структурата на Антитерористичния център към Службата за сигурност на Украйна и се създават с цел да се гарантира действието на Конституцията и законите на Украйна, да се гарантират сигурността и нормализирането на живота, обществения ред, противодействието срещу диверсионни прояви и терористични актове, недопускането на хуманитарна катастрофа в района на провеждащата се антитерористичната операция”.

Според закона гражданско-военните администрации се създават при необходимост по решение на президента на Украйна в районите, където органите на местната власт са се самоотстранили или не изпълняват функциите си.

Президентският указ влиза в сила в деня на публикуването му.