Общинският съветник Кашчи

Гарантираме правата на българите – МВНР на Украйна

Общинският съветник КашчиВъв връзка с нашумелия наскоро случай на пострадал българин в град Белгород-Днестровский в Украйна, публикуваме официалната позиция на украинското Министерство на външните работи.

Министерството на външните работи на Украйна с безпокойство наблюдава опитите за използването на българското малцинство за дестабилизация на ситуацията в Одеска област.

Скорошните инциденти с участието на отделните предтавители на българската общност по никакъв начин не са свързани с етническата им принадлежност, но бяха провокирани от заявленията на участниците, които, в условията на руската агресия, се възприемат извънредно чувствително от гражданите на Украйна.

В същото време, МВнР на Украйна осъжда каквото и да било насилие за разрешаването на междучовешките отношения. Служителите на правоохранителните органи на Украйна вече провеждат следствени действия и виновниците ще понесат наказание.

Бихме искали да подчертаем, че от момента на получаването на независимост Украйна гарантира и осигурява реализацията на национално-културните права и нужди на българското малцинство.

Продължаваме да полагаме усилиля за предотвратяване на отделни сили и държави да нарушават междунациолния мир и благополучие в Украйна и да влошават отношенията на Украйна с приятелските страни.