Кога, защо и как „Хрушчов подари Крим на Украйна” – ІІ част

Крим - Лястовиче гнездо
Крим – Лястовиче гнездо

Първа част

Макар че е в състава на РСФСР, Кримска област остава в украинското икономическо пространство. Горивно-енергийният комплекс, металургията, машиностроенето и леката промишленост, железопътният транспорт на Украйна и Крим фактически са единни.

Украйна още преди 1954 г. е предоставяла на Кримска област голяма помощ за възстановяването на градовете, заводите и фабриките, както и за решаване на въпроси, свързани с водоснабдяването.

„Кримска правда” от 17 януари 1954 г.: „…Украинците… дейно помагат на жителите на Крим да строят прекрасни градове и курорти, да развиват промишленото производство. Към строежите в града-герой Севастопол и курортна Ялта не прекъсва потокът от мощни механизми и оборудване, идващ от Украйна. Столицата на Украйна – Киев изпраща мощни механични товарачи, устройства за автоматично дозиране за бетонови възли; Харков дава кулокранове и електрически мостови кранове, трактори; Николаев – транспортьори за бетонови възли, булдозери; Днепропетровск и Дебалцево – промивни корита за заводите за производство на флюсов варовик; Осипенко (Бердянск) – пътни машини; Кременчук – асфалто-бетонни смесители; Прилуки – механизми за зидаро-мазачески дейности; Мелитопол изпраща компресори най-ново производство”.

След проучването на наличните материали стигаме до извода, че решението за предаването на Кримска област на Украйна съзрява в средите на висшето ръководство на СССР в края на 1953 г. – началото на 1954 г. Това е период на напрегната подготвителна работа. Провеждала се е също така и интензивна идеологическа работа, която да подготви кримчани за промените.

Точно по това време страниците на кримската преса се изпъстрят с материали на украинска тема. Само през януари 1954 година в „Кримска правда” се появяват статии като „Тържество на дружбата на народите във великата ни Родина”, „Нерушимо братство”, „Навеки заедно”, „Съветският Киев” ….

За съществуването на определена програма на висшето ръководство на страната свидетелства и справка с гриф „Секретно”: „За състоянието на селското стопанство в Кримска област” от 4 януари 1954 г., изготвена за първия секретар на ЦК на Компартията на Украйна О.И. Кириченко и открита сравнително наскоро в Централния държавен архив на гражданските организации на Украйна (ЦДАГО на Украйна. Ф-1-ОПЗО. Д. 3590. Л. 109-110).

Самото наименование и още повече съдържанието на този извънредно ценен документ убедително свидетелстват за истинската причина за промяната на статуса на Крим.

Датата на изготвянето на докладната записка до първото лице в републиката е доказателство за сериозния подход на ръководството на СССР към решаването на икономическите проблеми на Крим. Затова не може да става дума за някакви спонтанни решения на една личност, дори и заемаща доста висок държавен пост.

Жалко, че този важен документ остава малко известен. Можем да зададем на сегашните заблудени кримски политически кресльовци и разпространяващите мита за „подаръка на Хрушчов” въпроса: за какво му е притрябвало на първия секретар на ЦК Хрушчовна КПУ да си пълни главата с информация за позорното състояние на селското стопанство в Кримска област, след като тя е в състава на Руската СФСР?

Защо Олексий Кириченко трябва да се занимава с чуждите проблеми, след като си има достатъчно проблеми в собствения двор? В посочената справка в концентриран вид и без идеологически локуми е отразено истинското катастрофално състояние на селското стопанство и дълбоката занемареност на социалната сфера в Крим в навечерието на предаването на областта на  Украйна.

Като цяло справката потвърждава всички формулирани по-рано кризисни проблеми на кримската икономика.

Така че въз основа на този документ имаме възможност да си изясним какво е „подарила”, а по-точно, какво е стоварила на Украйна кремълската власт…

От справката става ясно, че… реколтата на всички главни селскостопански култури в областта през 1953 г. не е достигнала нивото на предвоенните години.

Към 1 януари 1954 г. площта на овощните градини е едва 87%, а на лозята – 79% от тези през 1940 година.

Животновъдните ферми в повечето кримски колхози и совхози в началото на зима 1953/54 са осигурени само с 37% от необходимата храна за животните. Областта е изпълнила 35,6% от плана за строителство на краварници и телчарници през 1953 г., а на птицеферми –43%.

В областта има недостиг от повече от 1 100 трактора. Селското стопанство на Крим страда от остра липса на вода. Към началото на 1954 г. поливните площи в Крим възлизат едва на 40,9 хиляди хектара. През 1953 г. областта не е изпълнила плана за събиране на данъците с 6 млн. 60 хил. карбованци.

Крайно занемарени са леката и хранителната промишленост. През 1953 г. нито едно предприятие от тези отрасли не е изпълнило годишния план. Областта се оказва неспособна да усвои огромните средства, които държавата отделя за капитално строителство. Поради това през 1953 г. Министерският съвет на РСФСР само за Ялта е принуден да намали капиталовложенията с 5,2 млн. крб.

Дълбока криза преживява и социалната сфера в областта.

Днес никой не може да повярва, че в края на 1953 г. в Крим е имало само 3 магазина за хляб, 18 – за месо, 8 – за мляко, 2 – за платове, 9 – за обувки, 5 – за строителни материали и 28 книжарници.

Напълно е спряна търговията със зеленчуци и картофи в държавния сектор” (ЦДАГО: Ф-1-ОП 52. Д. 490. Л. 9). Безпокойство и отчаяние звучат дори от трибуните на партийните конференции.

„Минаха десет години от края на войната – казва от трибуната на Кримската областна партийна конференция (1954 година) секретарят на Феодосийския градски партиен комитет Мойсеев, – трудещите се ни предявяват законни искания – кога ще бъде възстановен града и ще бъдат създадени минимални битови условия? В града няма вода, няма достатъчно електроенергия, няма градска баня и пералня… През войната са разрушени 40% от жилищния фонд, а със силите на градския изпълнителен комитет е възстановен само един блок с 8 апартамента… Много от тези въпроси не веднъж сме ги поставяли пред висшите органи – Министерския съвет на РСФСР и министерствата. Но…” (ЦДАГОУ: Ф.1. – Оп. 52. – Д. 4990. – Л. 125).

„Кой ще възстанови Кировския район на Керч – централната част на града? – пита от същата трибуна секретарят на градския комитет Смородин и сам си отговаря: – Никой! Няма такава строителна организация… С такива темпове и за 100 години няма да възстановим града…”. Съответни решения (докладчикът привежда конкретни примери) са били приети от правителствата на РСФСР и СССР още през 1952-1953 г., но ето „вече е 1954 година”, а строителството на много обекти, в частност „морската гара, млекозавода и др. така и не е започнато” (Пак там, Л. 115-116)….

Предаването на Кримска област в състава на УССР „щедър подарък” ли е или нахлузен икономически ярем?

Опитните политически мошеници и интриганти, преминали многогодишна школовка в „сталинските университети”, добре са разбирали, че предаването на Крим трябва да бъде солидно обосновано идеологически. За това служи изгодния и разбираем за съветските маси юбилей – 300-годишнината от сключването на Переяславския договор, който пропагандистката машина както в царската, така и в болшевишката империя представя като акт на съединението на Украйна с Русия.

Решено е тази дата да бъде отбелязана широко и гръмко на държавно ниво. Предаването на Кримска област в състава на Украйна в навечерието на грандиозния празник на „вечната дружба на двата братски народа” чудесно се вписва в добре подготовения кремълски сценарий.

По-нататъшните събития показват, че такова гръмко пропагандистко шоу като това в Крим през втората половина на май 1954 г. по случай 300-годишнината от съединението, май не е имало в никоя друга украинска област, даже в Переяслав.

На 16 май 1954 г., съгласно постановление на изпълнителния комитет на Кримския областен съвет и Симферополския градски съвет на депутатите на трудещите се, се провежда юбилейна сесия, посветена на 300-годишнината от съединението на Украйна с Русия.

Заседанието се провежда в областния театър „М. Горки”…. На неговата сцена през май и юни с голям успех върви пиесата на О. Корнийчук „Богдан Хмелницький”. На 23 май на централния плщад на Симферопол се провежда многохиляден митинг.

След това грандиозният спектакъл се пренася на стадион „Харчовик”. За мащабите му може да се съди по това, че само сборният хор на гр. Симферопол и Таврийския военен окръг наброява 1000 души.

Не по-малко тържествено отбелязват празника и в други кримски градове и селища, в това число и в Севастопол. Несъмнено тържествата, проведени на полуострова с такъв размах, едновременно отбелязват и официалното предаване на Крим на Украйна.

Както е известно, от правна гледна точка  преминаването на Крим от състава на РСФСР в състава на УССР е осъществено ​​безупречно. Днес въз основа на наличните материали може да бъде проследена процедурата по решаването на този въпрос, който някои росийски политици, лишени от историческа памет, и досега подлагат на съмнение.

След като „кримският въпрос” по надлежния ред минава през всички инстанции в РСФСР и в УССР и след задълбочено обсъждане на заседание на Върховния съвет на СССР, на 19 февруари 1954 г. Президиумът на Върховния съвет на СССР единодушно одобрява Указ „За предаването на Кримска област от състава на РСФСР в състава на Украинската ССР”. 5337424c983ff „Взимайки предвид икономическата обвързаност, териториалната близост и тесните стопански и културни връзки между Кримска област и Украинска ССР, Президиумът на Върховния съвет на Съюза на съветските социалистически републики постановява: одобрява представеното съвместно предложение на Президиума на Върховния съвет на РСФСР и Президиума на Върховния съвет на УССР за предаването на Кримска област от състава на Руската съветска федеративна социалистическа република в състава на Украинската съветска социалистическа република”.

Окончателното правно утвърждаване на Указа за предаването на Крим на Украйна става факт едва след два месеца, на 26 април 1954 г. Съгласно действащото законодателство, само Върховният съвет на СССР може да вземе решение за промяна на съществуващите граници между републиките с тяхно съгласие.

Законът е приет в следната редакция: „За предаването на Кримска област от състава на РСФСР в състава на Украинската ССР. ЗАКОН НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР Върховният съвет на Съюза на съветските социалистически републики постановява: 1. Одобрява Указа на Президиума на Върховния съвет на СССР от 19 февруари 1954 година за предаването на Кримска област от състава на РСФСР в състава на Украинската съветска социалистическа република. 2. Внася съответните изменения в член 22 и 23 от Конституцията на СССР”.

В края на март 1954 г. в Киев се провежда XVIII конгрес на КПУ. В доклада си първият секретар на Кримския областен комитет Д. С. Полянский отбелязва:

„Днес на конгреса бих искал накратко да ви докладвам за най-младата област на Украинската република – Крим. Решението на Върховния съвет на СССР за предаването на Кримска област в състава на Украинската република е свидетелство за по-нататъшното укрепване на единството и нерушимата дружба на руския и украинския народ във великото и могъщо семейство на народите на Съветския съюз. Крим и Украйна ги сродява, освен обвързаността на икономиката, териториалната  близост, тесните стопански и културни връзки, още и общото в многовековното им историческо развитие.

Предаването на Крим в състава на Украинската република безусловно ще се отрази положително върху всестранното и по-бързо развитие на Кримска област и ще съдейства за по-нататъшното развитие на украинската икономика.

Трудещите се от Кримска област с изключително удовлетворение посрещнаха заявлението на секретаря на Централния комитет на Комунистическата партия на Украйна др. Кириченко за това, че от страна на правителството на Украинската рспублика и Централния комитет на Комунистическата партия на Украйна ще бъде отделено нужното внимание за по-нататъшното развитие на народното стопанство на Крим и увеличаването на материалното благосъстояние на  трудящите се от областта. Трудещите се от Кримска област са убедени в това”.

Несъмнено, Дмитрий Полянский не е сгрешил, като се е надявал на икономическа помощ за  Кримска област от страна на Украйна. Трябва да се отбележи, че тази помощ, за сметка на намаляването на финансирането на други области, както и на капиталовложения в други региони на Украйна, е огромна и всестранна.

Образно казано, през 1954 г. на разрушената от войната Украйна Кремъл нахлузва, пак повтарям, още един икономически ярем, принуждавайки я да възстановява крайно занемарения от Руската СФСР Крим.

Бързият икономически възход на всички отрасли на производството още през първите десетилетия след предаването на Крим на Украйна е най-сериозното доказателство за решаващата роля на украинския народ в следвоенното възраждане на полуострова.

Така че той става истински „орден на гърдите на планетата”, според думите на Пабло Неруда, вече в състава на Украйна.

Автор: Петро Волвач

Старши научен сътрудник на Всеукраински информационно-културен център, гр. Симферопол

Председател на Кримския филиал на Научно дружество „Тарас Шевченко”

Академик на Украинска екологична академия на науките, заслужил деятел на науката и техниката на АР Крим

 

a5d0aee-krtrol.jpg.pagespeed.ce.6f81Lbk9EZ

През октомври 1958 г. Министерският съвет на Украйна взима решение за строителството на най-дългата в света тролейбусна линия Симферопол – Алушта – Ялта. Първият етап на линията, Симферопол – Алушта, с дължина 52 км, е построен и предаден за експлоатация за рекорден срок – 11 месеца. В строителството участват специалисти от над 80 предприятия от 10 града на Украйна. На снимката – откриване на линията Симферопол – Алушта.

f04d030-kanal.jpg.pagespeed.ce.-RJDFcnD4iШлюзовете на Северокримския канал (1960-те години). Гигантско напоително съоръжение, построено през 1961-1971 г. По канала Крим получава вода от р. Днепър за степните райони и градовете Симферопол, Феодосия, Керч, Судак и др.

 

Превод от украински: Ваня Георгиева

Статията е преведена със съкращения /главно подробни статистически данни и цитати от в. „Кримска правда“/. Източник: http://www.istpravda.com.ua/articles/4d61ab91438ae/

Искате ли да помогнете за възстановяването в България на ранени украински бойци?

 

Скъпи читатели,

Украинецът Андрей Боечко, известен с доброволческата си помощ за украинската армия, разпространи във Фейсбук следното обръщение с молба към своите приятели:

„…Мои български приятели от Каварна ми предложиха да предоставят през лятото безплатно няколко стаи в хотели край морето, където наши ранени войници биха могли да преминат рехабилитация. 

Имате ли такава възможност – да разберете дали има хора, готови да предоставят безплатно места в санаториуми или хотели? Ще бъда много благодарен.

…Аз вече подготвям първата група… Всички са се върнали от войната без ръце, без крака...“

 

Biber
Корицата на мартенския брой на австрийското списание „Biber“. Украински войници на лечение в рехабилитационен център в Австрия

 

Ако имате възможност и желание да се включите в доброволческата инициатива за безплатно настаняване в хотели, санаториуми или къщи за гости в български курорти на украински войници, които са пострадали във войната и се нуждаят от рехабилитация, можете да се свържете с Андрей (на английски, руски или български език):

andrii.boechko@gmail.com

+380 98 331-01-10 

 

 

Търговецът на смърт или защо му е на Путин летището в Донецк

Путин няма какво друго да предложи на западните лидери и на Украйна освен да ги шантажира с война и убийства 

Vitaliy Portnikov
Виталий Портников

Наблюдавайки боевете, които се водят днес в района на донецкото летище, човек си задава един прост въпрос – защо му е всичко това на Владимир Путин?

Защо украинците защитават позициите си на летището е ясно. Дори да се съгласим с често изразяваната гледна точка, че в стратегически смисъл загубата на летището не означава нищо, при всички случаи това е отстъпление от позициите, заемани при подписване на съглашението от Минск.

Но ако врагът може да завземе поредните километри украинска земя, защо на следващия ден да не поиска да навлезе на още няколко километра? Затова съпротивата срещу една нова окупация, контраатаката на силите на АТО – всичко това е, простете патоса ми, защита на Родината. Хората са действали именно така и по никакъв друг начин още от зората на човечеството.

По същия начин бъдещият юдейски цар Давид е излизал на битки с Голиат и по същия начин спартанският цар Леонид е събирал воините си, за да спре превъзхождащия го по сила противник. Действията на украинците на летището и по цялата линия на фронта са просто продължение на тази безкрайна история за доблестта.

За нас е важно да разберем защо окупаторът действа така. Защо Путин хвърля силите си за окупиране на летището, щом този обект наистина няма стратегическо значение? Защо изпраща нови войски на границата ни, за да предотврати освобождението на Донецк и други украински градове от бандитските формирования, тероризиращи местните жители? И защо говори за мир, а едновременно с това изпраща външния си министър в Берлин „за постигане на прогрес“?

Не е много сложно да се отговори на този въпрос. Путин не е пълководец, не е и даже политик. Путин е търгаш.

Нима е трудно да се забележи просто обръщайки се назад, че цялата му политика по отношение на Украйна бе построена именно на търговията и шантажа. Путин ни шантажираше с газ и съвсем не безуспешно.

С Виктор Юшченко се спазари за един буфер под формата на РосУкрЕнерго – буфер, който позволи на газпромовските началници да забогатяват за сметка на Украйна и след оранжевата революция. С Виктор Янукович – за удължаване на срока на базиране на Черноморския флот.

Путин застави Янукович да се откаже от европейската интеграция на Украйна по всякакъв възможен начин. По лошия – като заплаши с дестабилизация на страната и крах на режима. По добрия – като подкупи тогавашния президент по най-елементарен начин с кредит, за който сега ще трябва да плащаме и, както говореха тогава, с лични подкупи под формата на участие на семейните фирми в строителството на мост над Керченския пролив.

А сега се опитайте да си отговорите на следния въпрос: с какво може да търгува днес Путин? Главната му цел не е Украйна, не е даже и възстановяването на империята. Главната му цел е да го признаят за истински „император“, играч, равен по сила на президента на Съединените щати и на лидерите на страните от Европейския съюз.

Не е малко като за лидер на небогата, деградираща страна, която не произвежда нищо, освен суровини, и се намира на границата на икономически колапс. Е, какво трябва да направи тогава Путин, за да започнат да разговарят с него като с равен, за да го допуснат на масата на преговорите, за да разберат, че без него няма да има мир нито в Украйна, нито в постсъветското пространство, нито в Европа като цяло?

Да убива.

На Путин не му остана никаква друга стока, освен смъртта.

Нефтът и газът поевтиняват. Икономика в Русия той така и не създаде, пък и на много от неговите съотечественици, като на ония мързеливци от народните приказки, никога не им е трябвала истинска икономика, изискваща усърден труд и осъзнаване на своето истинско място в света.

Единственото, с което Путин може да накара Обама,  Меркел и останалите да разговарят с него като с равен, е дестабилизацията на страната ни и убийството на украинци. Като при това трябва да се разбере, че ако той види, че с дестабилизация на Украйна няма да изплаши Запада, тогава ще започне да убива още някой друг.

Той през цялото време търси онази болезнена точка, след която те ще се предадат и ще започнат да му се подмазват. Но няма да я намери, защото Западът се ръководи от ценности и целесъобразност. Затова диалогът на Путин със Запада е диалог на глухи.

Впрочем точно затова на Путин не му трябва онази „голяма война“, с която така обичат да ни плашат. Тази война няма да го доведе до масата на преговорите с Обама и няма да му даде възможност да получи Украйна.

А в това, че ще я получи, Путин и така и така не се съмнява, защото вярва, че действията му в Донбас ще доведат до крах на украинската икономика, дестабилизация на страната ни и умора на Запада от Украйна.

И тогава какво? Правилно, ще го поканят на масата за преговори с Обама. Дали ще седне на тази маса или не, поне в някакво качество, зависи от самите нас.

Трябва да разберем, че Путин първоначално изхожда от грешно предположение; че ако не се поддадем на паниката и, стискайки зъби, строим страната си и засилваме отбранителните си способности на свободна територия, то просто ще дочакаме краха ако не на самия руски режим, то на външнополитическия му курс. Този край е въпрос на време. Важно е само сега да не разрушим собствения си дом от страх, че утре ще го разруши търговецът на смърт.

Виталий Портников

Източник: http://www.liga.net

Киев преминава към засилен режим на сигурност

СБУДнес украинските медии съобщават, че в Киев се въвежда засилен режим на сигурност, като се позовават на съобщение от пресцентъра на Службата за сигурност на Украйна – СБУ.

Предвиждат се проверки в районите на гарите,  усилена охрана на сградите на органите на властта,  допълнителни блокпостове по пътищата на влизане в столицата.

Мерките се въвеждат във връзка с получена информация за план за дестабилизиране  на ситуацията в Киев и проваляне на извънредните парламентарни избори, насрочени за 26 октомври.

Планът е включвал в частност раздаване и разлепване на листовки от името на така наречената «Киевска народна република», взривяване на самолет на киевското летище „Жуляни“ сутринта на 26 октомври, обстрелване на сградите на Централната избирателна комисия и Министерския съвет през нощта на 25 срещу 26 октомври, диверсии и атентати в предприятия, свързани с  транспорта, съобщенията и комуналното стопанство на столицата.

„Като се има предвид информацията за съществуването на план за дестабилизиране на ситуацията и проваляне на изборите, към който са причастни службите за сигурност на РФ и терористични организации, както и на разкрит план за въвеждането в Киев на диверсионни групи за проваляне на изборите чрез провеждане на атентати, в града се въвеждат засилени мерки за сигурност. Те включват създаване на нови и укрепване на съществуващите контролно-пропускателни пунктове на входовете на Киев, усилени филтрационни мероприятия по гарите и на други обществени места с голяма концентрация на хора, както и засилен режим на охрана на органите на властта и държавните ведомства, а също така и усилена защита на обектите на критичната инфраструктура“, съобщи днес говорителят на пресцентъра на СБУ Елена Гитлянская.

Сайтът „Украйна днес“ стана на един месец

Днес екипът на „Украйна днес“ празнува първия „рожден ден“ на сайта. 
Скъпи читатели, благодарим ви, че сте с нас! 
Продължаваме заедно напред!

Инфографика: "Украйна днес" на един месец